Internetová encyklopedie dějin Brna

Simeon Romportl

  Simeon Romportl


  • * 22.10.1894 Telecí (okres Svitavy) – † 1956 Brno


  • středoškolský pedagog, odborný spisovatel


  • bydliště

   Telecí čp. 107 (rodný dům),
   Opava, ulice Řehoře Mendla 9 (doloženo v roce 1926)


  • vzdělání

   gymnázium v Boskovicích (1915 maturita),
   studium dějepisu a zeměpisu na Karlově univerzitě v Praze (absolvoval v roce 1923)


  • dílo

   - Historický místopis k dějepisnému atlasu pro střední školy. Olomouc, R. Promberger 1930.
   - Privilegium Oldřicha Kortelanga. Valašské Meziříčí 1937 (připravil pro tisk, z latiny pořídil český překlad a opatřil poznámkami).
   - Kus valašského folkloru z Krajinského vlastivědného musea ve Valašském Meziříčí. Výňatek z výroční zprávy Státního koedukačního ústavu učitelského ve Valašském Meziříčí za školní rok 1932/1933 (separátní tisk).


  • zaměstnání

   reálka v Jaroměři,
   Český státní učitelský ústav v Opavě (1924–1927),
   Státní koedukační učitelský ústav ve Valašském Meziříčí (1927–1937),
   První státní československé reálné gymnázium v Brně (1937–1951)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 98, hrob 309


  • poznámky

   Patřil k významným osobnostem regionálního a společenského života ve Valašském Meziříčí v letech 1927–1937. Po příchodu do Brna vyučoval také vlastivědu na spolkovém židovském gymnáziu v Brně (doloženo od školního roku 1937/1938). Před odchodem do důchodu byl z důvodu perzekuce režimem přeložen z gymnázia na nižší typ školy (v letech 1951–1954).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Vlasta Romportlová (Šťastná)
   sňatek: 24. 5. 1926, Brno (Betlémský chrám)


  • děti

   Simeon Romportl


  • rodiče

   Josef Romportl
   Berta Romportlová (Šmídová)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 03. 03. 2020