Simeon Romportl

* 22.10.1894 Telecí (okres Svitavy) – † 1956 Brno


středoškolský pedagog, odborný spisovatel


bydliště

Telecí čp. 107 (rodný dům),
Opava, ulice Řehoře Mendla 9 (doloženo v roce 1926)


vzdělání

gymnázium v Boskovicích (1915 maturita),
studium dějepisu a zeměpisu na Karlově univerzitě v Praze (absolvoval v roce 1923)


dílo

- Historický místopis k dějepisnému atlasu pro střední školy. Olomouc, R. Promberger 1930.
- Privilegium Oldřicha Kortelanga. Valašské Meziříčí 1937 (připravil pro tisk, z latiny pořídil český překlad a opatřil poznámkami).
- Kus valašského folkloru z Krajinského vlastivědného musea ve Valašském Meziříčí. Výňatek z výroční zprávy Státního koedukačního ústavu učitelského ve Valašském Meziříčí za školní rok 1932/1933 (separátní tisk).


zaměstnání

reálka v Jaroměři,
Český státní učitelský ústav v Opavě (1924–1927),
Státní koedukační učitelský ústav ve Valašském Meziříčí (1927–1937),
První státní československé reálné gymnázium v Brně (1937–1951)poznámky

Patřil k významným osobnostem regionálního a společenského života ve Valašském Meziříčí v letech 1927–1937. Po příchodu do Brna vyučoval také vlastivědu na spolkovém židovském gymnáziu v Brně (doloženo od školního roku 1937/1938). Před odchodem do důchodu byl z důvodu perzekuce režimem přeložen z gymnázia na nižší typ školy (v letech 1951–1954).partneři

Vlasta Romportlová (Šťastná)
sňatek: 24. 5. 1926, Brno (Betlémský chrám)
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 03. 03. 2020