Jan Hulák

* 24.6.1900 Strání (okres Uherské Hradiště) – † 14.8.1942 Osvětim


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; akce 1. 9. 1939


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Strání čp. 115 (rodný dům),
Uherský Brod, Zámecká 987


vzdělání

reálné gymnázium v Uherském Brodu (1920 maturita),
učitelský ústav (ukončen v roce 1922)


jiné pocty

jeho jméno je na pomníku obětí 2. světové války ve Strání, dále na pomníku obětí druhé světové války v Uherském Brodě, na pamětní desce příslušníků Sokola v místní sokolovně a na tzv. Velkých schodech (historické dominantě města propojující centrum Uherského Brodu s vlakovým nádražím)


zaměstnání

učitel ve Vlčnově (krátce po ukončení studia),
berní úředník v Uherském Brodu


politická orientace

Československá strana národně socialistická


odborné a zájmové organizace

Sokol Uherský Brod,
Klub českých turistů


poznámky

Po velmi krátkém působení na místě učitele pracoval v Uherské Brodu jako berní asistent v městské spořitelně, později na radnici města, kde úzce spolupracoval se starostou Bohuslavem Lužou. Věnoval se zejména otázkám sociálním, zasloužil se o výstavbu a rozvoj městských lázní, kina a knihovny.
Na počátku okupace se zapojil do odboje v Obraně národa, jako veřejně známá osobnost byl zatčen v akci Albrecht der Erste 1. 9. 1939. Rukojmí z Uherského Brodu byli ještě týž den odvezeni do Uherského Hradiště a odtud společně převezeni na brněnský Špilberk. Po několika dnech byli vybraní vězni odvezeni ze Špilberku přes koncentrační tábor Dachu do Buchenwaldu. Zatím nevíme, zda byl propuštěn a znovu zatčen, zahynul v Osvětimi (-Menš).
osoby

Antonín Hrubý
společně zatčeni 1. 9. 1939 Bohuslav Luža
spolupracovník, společně zatčeni 1. 9. 1939


partneři

Božena Huláková (Fialová)
sňatek: 18. 10. 1924, Brno (městská rada)události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Uherském Brodu


Menš


Aktualizováno: 25. 03. 2020