Ing. Dr. techn. Jan Soukal

* 23.5.1890 Vranovice


technický rada zemského výboru v Brně


vzdělání

Zemská vyšší reálka v Prostějově (10. 7. 1908 maturita),
ČVŠT - odbor kulturního inženýrství (2. státní zkouška 11. 1. 1915), tamtéž 20. 12. 1945 promován doktorem technických věd (dizertační práce "Vztah průtoků určité doby trvání k ročnímu průtoku průměrnému na na tocích povodí Moravy a horní Odry")


prameny, literatura

blat


Aktualizováno: 31. 03. 2020