doc. Oldřich Audy, Dr.

* 16.4.1911 Brno-Žebětín – † 17.10.1995 Brno


pedagog, spisovatel a literární teoretik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

Učitelský ústav v Brně,
FF MU - obor čeština a filozofie,
PedF MU - obor čeština, dějepis a občanská výchova


dílo

zobrazit


zaměstnání

1934–1945 měšťanské školy v Brně


odborné a zájmové organizace

Levá fronta,
Volné pedagogické sdružení v Brně,
Výzkumný ústav pedagogický


poznámky

pocházel z rodiny zedníka a sám se zedníkem vyučil, v roce 1971 odešel do důchodu


prameny, literatura

Www stránky

"Oldřich Audy"ZuHo


Aktualizováno: 07. 05. 2020