Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Audy

  doc. Oldřich Audy, Dr.


  • * 16.4.1911 Brno-Žebětín – † 17.10.1995 Brno


  • pedagog, spisovatel a literární teoretik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   Učitelský ústav v Brně,
   FF MU - obor čeština a filozofie,
   PedF MU - obor čeština, dějepis a občanská výchova


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1934–1945 měšťanské školy v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Levá fronta,
   Volné pedagogické sdružení v Brně,
   Výzkumný ústav pedagogický


  • poznámky

   pocházel z rodiny zedníka a sám se zedníkem vyučil, v roce 1971 odešel do důchodu


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "Oldřich Audy"


  • související odkazy

   Oldřich Audy na webu Databáze knih


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 07. 05. 2020