Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Beran

  Jan Beran


  • * 4.8.1913 Uherčice – † 6.2.2003 Brno


  • fotograf a amatérský filmař


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   Reálné gymnázium,
   výtvarná výchova na pedagogickém institutu v Brně

  • jiné pocty

   Čestné uznání Svazu českých klubů fotografů amatérů (1944)


  • dílo

   Od roku 1923 začal fotografovat a od roku 1938 se věnoval amatérské fotografii. Do konce 2. světové války se propracoval mezi přední české umělecké fotografy.
   Od roku 1949 byl činný také v oboru amatérského filmu. Natočil více než 120 filmů.


  • zaměstnání

   do 1945 Zemský úřad v Brně,
   od 1945 Ústav pro film a diapozitiv,
   Výzkumný ústav pedagogický,
   od 1960 Krajský kulturně osvětové středisko v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz českých fotografů


  • poznámky

   jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách Moravské galerie v Brně a v kmenovém archivu Svazu českých fotografů v Praze


  • prameny, literatura


  • partneři

   Božena Beranová


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 06. 04. 2020