Jan Beran

* 4.8.1913 Uherčice – † 6.2.2003 Brno


fotograf a amatérský filmař


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

Reálné gymnázium v Hustopečích,
výtvarná výchova na Pedagogickém institutu v Brně


jiné pocty

Čestné uznání Svazu českých klubů fotografů amatérů (1944)


dílo

Jako desetiletý začal fotografovat a od roku 1937 se věnoval amatérské fotografii. Do konce 2. světové války se propracoval mezi přední české umělecké fotografy.
Od roku 1949 byl činný také v oboru amatérského filmu. Natočil více než 120 filmů, které na mezinárodních filmových festivalech získaly mnohá ocenění (stejně jako fotografie vystavované u nás i v zahraničí).
Působil také jako porotce na filmových přehlídkách.


zaměstnání

do roku 1945 Zemský úřad v Brně,
od roku 1945 Ústav pro film a diapozitiv,
1950–1959 Výzkumný ústav pedagogický,
od roku 1960 Krajské kulturně osvětové středisko v Brně - metodik pro výtvarné obory


odborné a zájmové organizace

klub fotografů amatérů v Brně (člen od roku 1937),
Svaz českých fotografů (člen výboru),
skupina VOX (jeden ze zakladatelů),
Moravskoslezský klub filmových amatérů v Brně,
mezinárodní soutěž Brněnská šestnáctka (iniciátor vzniku)


hrob

poznámky

jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách Moravské galerie v Brně, ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR v Brně, v MZM v Brně a v kmenovém archivu Svazu českých fotografů v Prazeprameny, literatura

partneři

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


ZuHo, LucKub


Aktualizováno: 06. 01. 2023