Internetová encyklopedie dějin Brna

Vít Příkaský

  Vít Příkaský


  • * 15.6.1901 Ratíškovice (okres Hodonín) – † 1.7.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 11. 12. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Ratíškovice čp. 118 (rodný dům),
   Hodonín:
   - Křížkovského 34 (doloženo v roce 1926)
   - Muchova 2420 (v době zatčení)


  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce na rodném domě v Ratíškovicích, na pomníku obětí druhé světové války v Ratíškovicích, dále na pamětní desce obětí druhé světové války v Hodoníně v budově polikliniky a na pomníku obětí druhé světové války na hřbitově v Hodoníně


  • zaměstnání

   zahradník v Hodoníně (doloženo v roce 1926), později úředník

  • odborné a zájmové organizace

   Orel (od roku 1924 náčelník orelské župy Tomáše Šilingra v Hodoníně)


  • hrob

   hřbitov v Ratíškovicích (urna sem měla být uložena 12. 8. 1945)


  • poznámky

   Zapojen do odboje v Obraně národa, podílel se na organizování přechodů do zahraničí. V rámci orelského hnutí pomáhal při posilování národního uvědomění při poutích na Velehrad a Hostýn. Gestapem zatčen 12. 8. 1941, vězněn v Uherském Hradišti, poté v Brně v Kounicových kolejích, kde jej zastihlo vyhlášení prvního stanného práva. Odsouzen stanným soudem k předání gestapu, zahynul v Mauthausenu. V literatuře se uvádí, že správa KT poslala manželce urnu s jeho popelem, která byla uložena do rodinného hrobu v Ratíškovicích v den třetího výročí jeho zatčení.
   Osud jeho rodiny byl tragický: při náletu na Hodonín 20. 11. 1944 zahynuly v troskách jejich domu manželkadcera, přežil pouze syn a jeho bratr (jméno zatím neznáme -Menš).


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Drobný
   spolupráce Vojtěch Jílek
   spolupráce František Malík
   spolupráce


  • partneři

   Anežka Příkaská (Šupová)
   sňatek: 28. 9. 1926, Velehrad


  • děti

   Anežka Příkaská
   Vít Příkaský


  • rodiče

   Marie Příkaská (Příkaská)
   František Příkaský


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 04. 2020