Ing. in memoriam Miroš Habrovec

* 9.8.1919 Kuřim – † 5.10.1944 Tišnov


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; posluchači brněnské techniky, sportovec - atletika (překážkář)


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


příčina úmrtí

zastřelen při zatýkání


bydliště

Tišnov, Na Rybníčku 489,
Brno, Tolstého 3


vzdělání

Československé státní reformované reálné gymnázium Tišnov (30. 5. 1938 maturita),
Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - strojní inženýrství (v akademickém roce 1939/1940 zapsán do 2. ročníku; titul Ing. in memoriam udělen v roce 1948)


jiné pocty

titul Ing. in memoriam udělen v roce 1948


zaměstnání

student, po zavření čs. vysokých škol úředník


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Pernštejnská),
Moravská Slavia


poznámky

Do odboje se zapojil spolu s mladými sportovci soustředěnými kolem tišnovského atleticko-fotbalového klubu. Dne 15. 5. 1943 se Habrovec účastnil schůzky ve Skaličce, kde se seznámil s iniciátory Třetí československé úderné roty. Gestapem byl zatýkán 5. 10. 1944, pokusil se uprchnout, ale kriminální asistent gestapa Anton Rotter jej zastřelil - ten po válce při jednání Mimořádného lidového soudu doslovně uvedl: "Habrovcovou smrtí zůstala ilegální organizace neodhalena".
Habrovec byl zpopelněn v brněnském krematoriu 16. 10. 1944, kremace č. 7 780.

Zřídkaveselý a kol. uvádějí jeho jméno v podobě "Miloš".
V publikaci L. Horčici jsou uvedeny dva dokumenty, kde se jméno uvádí v podobě Miroslav (třídní výkaz obecné školy v Kuřimi) a Miroš (doklad o zahájení studia na vysoké škole), autor sám důsledně užívá podobu "Miroš".
Podle úmrtního protokolu města Brna z roku 1944, kde byl dne 21. 10. 1944 zapsán pod pořadovým číslem 3931a, byl zpopelněn v Krematoriu města Brna 20. 10. 1944. Je uveden jako „Miroš Hrabovec“ s datem smrti 5. 10. 1944 a místem úmrtí „gestapo“. Jako příčina je v zápisu otazník.
Odlišnost od obvyklých zápisů v úmrtních protokolech města Brna z doby okupace naznačují i malá písmena za pořadovým číslem, protože tyto zápisy neodpovídaly časové posloupnosti v knize (-Menš).osoby

Josef Vetešník
spolupráce v odboji Ladislav Vetešník
spolupráce v odbojisourozenci

ulice

Tolstého
bydliště v roce zahájení studia na vysoké škole


osoba na objektech

oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace
pamětní deska: Údolní 53/02


související odkazy

Čoup, Menš


Aktualizováno: 22. 01. 2019