Ing. in memoriam Josef Tesař

* 19.4.1919 Horní Štěpánov (okres Prostějov) – † 10.12.1942 u Malty ve Středozemním moři


válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraniční armády ve Velké Británii; oběti okupace; posluchači brněnské techniky


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


příčina úmrtí

nezvěstný z operačního letu na Maltu


bydliště

Horní Štěpánov,
Podolí čp. 26 (dnes obce Borač, okres Brno-venkov)


vzdělání

Státní československé reformované reálné gymnázium Tišnov (1938 maturita),
Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - strojní inženýrství, v roce 1939/1940 ve 2. ročníku (titul Ing. in memoriam udělen v roce 1948)


vyznamenání a pocty

francouzský Válečný kříž s palmami (z příkazu generála de Gaulla),
Čs. medaile Za chrabrost (in memoriam)


jiné pocty

titul Ing. in memoriam (1948),
jeho jméno je zmíněno ve válečném památníku u egyptského El-Alameinu, sloupec č. 249,
plukovník in memoriam od 1. 6. 1991 rozkazem MNO ČSFR č. 0103 ze dne 29. 5. 1991,
jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Horním Štěpánově (rodišti),
a na pomníku světových válek v Borači (kde rodina bydlela)


zaměstnání

student, po zavření čs. vysokých škol krátce soustružník


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Pernštejnská, I. okrsek)


poznámky

Po uzavření českých vysokých škol pracoval jako soustružník. Dne 20. 1. 1940 odešel přes Slovensko do Maďarska, kde byl zatčen, vězněn a až po dalším pokusu se mu podařilo přejít do Jugoslávie. Odtud se přes Řecko a Turecko dostal do Bejrútu, a dále lodí do Francie, kam připlul 28. 3. 1940, týž den byl odveden do čs. zahraničního vojska. U již existující čs. armády byl zařazen k dělostřelectvu, do bojů proti postupující německé armádě však nezasáhl.
Po porážce Francie odjel 7. 7. 1940 spolu s ostatními vojáky do Velké Británie, kde byl zařazen opět k dělostřelectvu, od 11. 12. 1940 frekventantem školy pro důstojníky v záloze. Účastnil se i aktivit v mezinárodním studentském hnutí.
V polovině roku 1941 se přihlásil do kurzů pro nasazení v týlu nepřítele, od 15. 3. do 13. 9 1941 absolvoval záškodnický kurz u jezera Morar ve Skotsku (spolu s M. Rozprýmem). Po jeho absolvování se přihlásil k letectvu (RAF) a od 24. 11. 1941 se stal příslušníkem 138. britské peruti pro zvláštní úkoly, kde začal létat jako palubní střelec. Nejčastěji létal s osádkou poručíka Lea Anderleho, ale i s jinými piloty. Podílel se na vysazování paraskupin v okupované vlasti, ale i Francii, Nizozemí a Polsku.
Na poslední let vzlétla Anderleho osádka (s Josefem Tesařem a Miroslavem Rozprýmem na palubě) s letounem Halifax W1002-NF-Y z letiště u Káhiry, s cílem Britské ostrovy. Měli přistát na Maltě, ale tam nikdy nedolétli, stroj zmizel ve Středozemním moři beze stopy, všichni členové osádky i pasažéři zahynuli.
Osobní číslo: Z; F-2693; RAF/788212; RAF/138678.osoby

Miroslav Rozprým
společně zahynuli


rodiče

osoba na objektech

oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace
pamětní deska: Údolní 53/02


Čoup, Menš, JMik


Aktualizováno: 05. 06. 2019