Ing. in memoriam Augusta Feinerová

* 7.5.1920 Kremnica (Slovensko) – † 9.1942 Osvětim


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; posluchači brněnské techniky


zajímavé okolnosti

V roce 1940 si žádala o vystěhování do Palestiny, 27. 11. 1940 dostala od Palestinského úradu (Ústredňa Židov) v Bratislavě potvrzení, že jí byl udělen certifikát opravňující ji k vystěhování do Palestiny. Dne 11. 12. 1940 požádala o vydání cestovního pasu, žádost však odvolala pro různé těžkosti, uvedla však, že později bude na žádosti trvat.


bydliště

Kremnica, Bystrická dolina 396


vzdělání

Československé státní reformované reálné gymnázium v Kremnici (1938 maturita),
Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše - chemické inženýrství (titul Ing. in memoriam)
osoba na objektech

oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01


související odkazy

Čoup, blat


Aktualizováno: 02. 03. 2018