Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnošt Okáč

  prof. RNDr. Arnošt Okáč, DrSc.


  • * 5.8.1903 Doubravice nad Svitavou – † 24.9.1980 Brno


  • univerzitní profesor a analytický chemik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR


  • vzdělání

   Reálné gymnázium v Brně,
   PřF MU - 1927 absolvent, 1932 titul docent, 1941 jmenován profesorem, 1956 titul doktor chemických věd

  • jiné pocty

   Vědecká cena Osvobození města Brna (1957),
   Řád práce (1963),
   zlatá čestná oborová plaketa Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách,
   Zlatá medaile


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1927 PřF MU -  ústav analytické chemie,
   během okupace Zemědělský ústav v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   ČSAV


  • poznámky

   - pocházel z rolnické rodiny
   - podnikl studijní pobyty v Holandsku (1927, 1931), Německu (1931), Francii (1936, 1938)
   - v roce 1972 odešel do důchodu


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "Okáč Arnošt"


  • osoby

   Jan Václav Dubský
   učitel


  • související odkazy

   Arnošt Okáč na webu Databáze Národní knihovny ČR


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 22. 04. 2020