prof. RNDr. Arnošt Okáč, DrSc.

* 5.8.1903 Doubravice nad Svitavou – † 24.9.1980 Brno


univerzitní profesor a analytický chemik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR


vzdělání

Reálné gymnázium v Brně,
PřF MU - 1927 absolvent, 1932 titul docent, 1941 jmenován profesorem, 1956 titul doktor chemických věd


jiné pocty

Vědecká cena Osvobození města Brna (1957),
Řád práce (1963),
zlatá čestná oborová plaketa Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách,
Zlatá medaile


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1927 PřF MU - ústav analytické chemie,
během okupace Zemědělský ústav v Brně


odborné a zájmové organizace

ČSAV


poznámky

- pocházel z rolnické rodiny
- podnikl studijní pobyty v Holandsku (1927, 1931), Německu (1931), Francii (1936, 1938)
- v roce 1972 odešel do důchodu


prameny, literatura

Www stránky

"Okáč Arnošt"


osoby


ZuHo


Aktualizováno: 22. 04. 2020