Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

* 25.2.1928 Komárov – † 30.1.2016 Brno


vysokoškolský pedagog


národnost

česká


příslušnost

ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


studia

Gymnázium v Opavě (1947 maturita),
Masarykova univerzita)(absolvent v roce 1951)


dílo

zobrazit


profese a postavení

lékárník v lékárně U sv. Kateřiny,
asistent na katedře galejnické farmacie,
od roku 1971 Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové


organizace

APATYKÁŘ,
České farmaceutické muzeum,
Československá farmaceutická společnost,
Česká společnost pro dějiny věd a techniky,
Sekce dějin medicíny odbočky v Plzni,
Česká lékarnická komora
ZuHo


Aktualizováno: 23. 04. 2020