Ing. Miloš Otokar Skočovský, CSc.

* 31.5.1937 Brno – † 28.3.2014 Brno


politik


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

Gymnázium v Uherském Hradišti,
Vojenská akademie Antonína Zápotockého (1955 maturita)


jiné pocty

Řádový kříž I. stupně,
zlatý prsten člena Rady řádu


zaměstnání

od roku 1960 Výzkumný ústav valivých ložisek v Brně,
poslanec České národní rady,
od roku 1993 člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
Statistický úřad,
Vysoké učení technické v Brně,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


odborné a zájmové organizace

Moravské občanské hnutí,
Moravská národní strana,
Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava


poznámky

- narodil se v rodině živnostníka
- jeho rodina se přestěhovala do Uherského Hradiště, kde měla krejčovskou dílnu


ZuHo


Aktualizováno: 23. 04. 2020