P. František Sušil

* 14.6.1804 Rousínov (okres Vyškov) – † 31.5.1868 Bystřice pod Hostýnem (okres Kroměříž)


kněz - buditel, sběratel moravských písní (nasbíral jich téměř 1800 a vydal je i s nápěvy v roce 1835 a 1840 a poslední největší sbírku v letech 1853–1860)


národnost

česká


zajímavé okolnosti

ovládal angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, latinu, řečtinu a hebrejštinu, znal ruštinu, polštinu, srbochorvatštinu


bydliště

Brno:
- Stadt 469 (doloženo v roce 1857)
- Minoritská 1


vzdělání

vstoupil do IV. třídy gymnázia v Kroměříži,
filozofii (VII. a VIII. třídu) i bohosloví studoval v Brně


čestný doktorát

na vídeňské univerzitě


vyznamenání a pocty

Rytíř Řádu sv. Anny II. třídy


jiné pocty

Svatyni na Velehradě věnoval František Sušil k tisícileté památce příchodu sv. Cyrila a Metoděje roku 1863 kalich, který dostal darem od svých žáků.
Na kalichu byl tento nápis: "Slavnému Učiteli, Spisovateli a knězi Páně, Františku Sušilovi, na památku 25 let ztrávených na učitelské stolici Písem sv. N. Z. v Brně na Moravě věnuje úcta a vděčná Láska ctitelův, Přátel a Žáků Jeho 16. června 1862. Ad multos annos!".


dílo

Jako bohoslovec vydal překlady:
- Spisy svatých otců církevních
- Hymny církevní.

Výklad Písma svatého Nového zákona, 1863.


zaměstnání

od roku 1827 kaplan v Olbramovicích,
od 20. února 1837 profesor bohosloveckého učiliště v Brně po dobu 31 let (do Brna jej povolal biskup Antonín Gindl)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 40–41 (mramorovou antickou "kapli" na hrobě vytvořil v roce 1871 arch. Theophil Hansen, úpravu pro dvojhrob provedl v roce 1893 kameník Johann Eduard Tomola)


pojmenováno

Sušilova kolej,
Sušil - dobročinné stavební družstvo katolických domů studentských, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, v Brně


poznámky

Převezen k pohřbení do Brna, pohřební vůz ozdoben věnci, po cestě další a další věnce přibývaly. Pohřeb se konal z kostela u minoritů, původně pohřben na Městském hřbitově v místech dnešního Tyršova sadu na Kounicově ulici, odtud přenesen na Ústřední hřbitov města Brna, Brno, Vídeňská 96 do skupiny 22.
Na dnešním místě odpočívá od 25. 10. 1893.


obrazy

pojmenované ulice


osoby

Jan Evangelista Bílý
Bílý byl odchovancem Sušila František Antonín Gindl
F. A. Gindl jej povolal k výuce Nového zákona na bohoslovecké učiliště Inocenc Haňka
I. Haňka celebroval hlavní mši při oslavách výročí narození F. Sušila Theophil Hansen
autor mramorové antické „kaple“ na hrobě F. Sušila Jakub Hodr
účastník slavnostního přenesení pozůstatků P. M. Procházky do nového hrobu na Ústředním hřbitově
další osoby (7)...


ulice

Minoritská
bydliště


osoba na objektech

F. Sušil
pamětní deska: Hraničky 5/01 F. Sušil
pamětní deska: Minoritská 1/01


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo původního pohřbení
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

16. 7. 1922
Slet Československého Orla
jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup
30. 10. 1893
Smuteční slavnost k 25. výročí úmrtí P. Františka Sušila
jemu věnována smuteční slavnost
29. 5. 1871
Slavnost svěcení sokolského praporu
brněnský kněz
25. 8. 1863
Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863


Do


Aktualizováno: 25. 05. 2022