Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jindřich Suza

    Prof. RNDr. Jindřich Suza


    • * 12.1.1890 Třebíč – † 19.11.1951 Praha


    • profesor botaniky na PřF MU v Brně a UK v Praze, uznávaný lichenolog


    • bydliště

      Praha, Na Slupi 433


    • vzdělání

      gymnázium v Třebíči (1910 maturita),
      1911 učitelský kurs v Brně,
      1921–1924 LF MU (1924 titul RNDr., 1932 habilitace, 1936 mimořádný profesor)


    • dílo

      zobrazit Publikoval na 300 vědeckých prací, v nichž se zabýval především taxonomií a rozšířením lišejníků a mechů, mykologií a geobotanikou.

      Mezi nejznámější práce patří:
      - Nástin zeměpisného rozšíření lišejníků na Moravě vzhledem k poměrům evropským.
      - Geobotanický průvodce serpentinovou oblastí u Mohelna na jihozápadní Moravě.

      Bibliografii jeho prací přinesla Preslia 18–19, 1939–1940, s. 28–36 a Preslia 25, 1953, s. 91–93.


    • zaměstnání

      od roku 1911 na měšťanských školách v Brně,
      od roku 1921 asistent Botanického ústavu PřF MU,
      Univerzita Karlova

    • odborné a zájmové organizace

      Moravská přírodovědecká společnost,
      KČSN,
      Učená společnost Šafaříkova,
      Klub přírodovědecký v Brně (jednatel)


    • hrob

      hřbitov v Třebíči


    • poznámky

      pohřben byl 24. 11. 1951 v Třebíči v rodinné hrobce


    • obrazy

      img0988.jpg img16000.jpg


    • pojmenované ulice

      Suzova (Medlánky)


    • prameny, literatura

      zobrazit "Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Personalities of the Faculty of Science Masaryk University"
      "70 let Přírodovědeckého klubu v Brně"
      "Jindřich Suza a historie botanických výzkumů Třebíčska"
      "Univ. prof. dr. Jindřich Suza padesátníkem"
      "Prof. Dr. Jindřich Suza"
      "Univ. Prof. Dr. Jindřich Suza padesátníkem"


    • partneři

      Františka Suzová (Pavelková)
      sňatek: 12. 5. 1920 Anna Suzová


    • děti

      Mirko Suza


    • události

      12. 6. 1905
      Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně
      člen vedení Přírodovědeckého klubu v Brně


    • autor

      Kal


Aktualizováno: 05. 08. 2014

Jindřich Suza. Archiv Masarykovy univerzity, C fot I 277.