Jindřich Kajetán Blümegen

* 29.6.1715 – † 30.7.1788 Vídeň


moravský správní úředník, státník, manufakturní podnikatel


šlechtický titul

potvrzen panský stav starožitných rodů českých (1736), hrabě (1759), říšský hrabě (1761)


zajímavé okolnosti

v mládí spolu se svým mladším bratrem cestoval po Německu a Itálii


zaměstnání

1740 císařský rada, přísedící zemského práva a tribunálu,
1741 generální válečný komisař (v hodnosti polního maršálka),
1744 při zřízení zemské milice na Moravě se stal členem zemského válečného komisariátu, zároveň i úředním kancléřem tribunálu,
1748 skutečný tajný rada, vrchní zemský komoří a prezident nově zřízeného úřadu nezávislého na guberniu deputace pro záležitosti kontribuční, kamerální a vojenské,
1749 v čele nového úřadu královské reprezentace a komory,
1753–1763 moravský zemský hejtman


odborné a zájmové organizace

1740 člen zemské komise pro majetkovou daň

Jord


Aktualizováno: 18. 05. 2020