Václav Ház

– † 1420 Brno


brněnský radní a podnikatel


zajímavé okolnosti

roku 1416 zařizoval společně s měšťanem kutnohorským, Prokopem z Písku, ve městě první vodovod


bydliště

roku 1411 koupil v Brně dům po Hynkovi z Pacova (kdysi brněnském purkrabím)


zaměstnání

v letech 1400 až 1418 zasedal s přestávkami v městské radě


poznámky

Vlastnil rozsáhlé majetky, např. roku 1408 odkoupil společně se svým otcem Konrádem z Černovic od moravského markraběte Jošta Lucemburského ves Řečkovice u Brna se vším příslušenstvím.
V okolí města Znojma vlastnil vinici, kterou odprodal roku 1406. V roce 1417 koupil dva velké lesy s loukou u Lelekovic, k čemuž náleželo i patronátní právo v Lelekovicích. Měl také nějaká práva na statky v Němčicích, protože téhož roku podal odpor proti jejich prodeji.
Po jeho smrti byl prodán mlýn na Starém Brně Jakubovi, tesaři z Lysé.děti

události

5. 3. 1416
První říční vodovod


Jord


Aktualizováno: 20. 05. 2020