Albert Bervid

* 22.11.1865 Police nad Metují (okres Náchod)


vrchní zemský rada


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1941 přinesly Lidové noviny zprávu o "štěstí v neštěstí", které se šestasedmdesátiletému úředníkovi A. Bervidovi událo: Dne 28. ledna večer při nastupování do tramvaje na křižovatce ulic V hlinkách a Klášterní chopil se madla zadní plošiny a když chtěl nastoupit do vozu, dal prý průvodčí znamení k odjezdu. Bervid byl rozjíždějícím se vozem povalen a vláčen asi deset kroků po dlažbě. Kupodivu si odřel jen pravé koleno, zato však měl potrhané kalhoty a kabát. Utrpěl tedy větší škodu věcnou, než na zdraví.


bydliště

Police nad Metují čp. 2 (rodný dům),
Brno:
- Jakobsplatz 2
- d'Elvertstrasse (d'Elvertova) 5
- Tivoli 59


vzdělání

absolvent práv


dílo

Psal články např. do Moravského hospodáře nebo ČMM.
Od roku 1901 byl spolupracovníkem při tvorbě Ottova slovníku naučného.


zaměstnání

v roce 1893 vstoupil do veřejné služby,
Zemský výbor v Brně (v roce 1896 jmenován místotajemníkem, v roce 1897 jmenován tajemníkem),
zemský sekretář (doloženo v roce 1900),
v roce 1904 jmenován zemským radou,
poté vrchním zemským radou (doloženo v roce 1920)


odborné a zájmové organizace

Ústřední sbor zemědělské rady moravské (9. května 1904 jmenován tajemníkem)osoby

Igor Barvič
nezletilá osoba, které byl A. Bervid poručníkem


partneři

Rudolfa Bervidová (Schafranek/Šafránková)
sňatek: 21. 7. 1896, Brno (sv. Tomáš)
ulice

Jakobsplatz
bydliště v době sňatku, dnes Jakubské náměstí d'Elvertstrasse (d'Elvertova)
bydliště doložené v roce 1897, dnes Staňkova Tivoli
bydliště doložené minimálně mezi lety 1900–1921blat, LucKub


Aktualizováno: 21. 06. 2023