Msgr. ThDr. František Zeibert

* 30.9.1830 Třebíč – † 12.5.1901 Brno


katolický kněz, děkan brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, ředitel brněnského biskupského alumnátu, profesor církevních dějin a kanonického práva, člen zemské školní rady


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


bydliště

Brno, Petrov 1


vzdělání

gymnázium v Brně a v Kremži,
teologie v Brně (v roce 1850 vstoupil do bohosloveckého ústavu) a ve Vídni (vyšší ústav pro vzdělání kněží)


vyznamenání a pocty

vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa (11. 9. 1897)


dílo

Compendium historiae ecclesiasticae, Brünn 1884.


zaměstnání

1854 vysvěcen na kněze,
1858 profesor historie a církevního práva,
1871 kanovník brněnské kapituly,
1871–1894 člen zemské školní rady,
1891 se stal 1. infulovaným prelátem a kapitulním děkanem,
od roku 1885 zastával úřad biskupského komisaře a vrchního ředitele biskupského alumnátu
ulice

Petrov
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

23. 11. 1861
Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
člen spolku


související odkazy

MJ


Aktualizováno: 07. 05. 2018