Karel Vaněk

* 19.5.1895 Brno – † 24.2.1958 Brno


pedagog, šachista


zajímavé okolnosti

- 1. mistr Brna v šachu (1919)
- mistr ÚJČŠ (od roku 1921)
- účastník nulté šachové olympiády v Paříži (1924)


vzdělání

Měšťanská škola při Učitelském ústavě v Brně,
Učitelský ústav v Brně (maturita 10. 7. 1914),
v Brně navštěvoval (o víkendech) kurs pro učitele na měšťanských školách (ve školním roce 1921/1922)


zaměstnání

zatímní učitel v Blučině (od 1. 10. 1914) - v té době byl ještě čekatelem učitelství,
učitel na dobu potřeby na Obecné škole v Moutnicích (od 1. 3. 1915),
zatímní učitel v Blučině (od 1. 5. 1915),
zatímní učitel v Rajhradicích (od 16. 9. 1915, od 14. 1. 1918),
zatímní správce školy v Rajhradicích (1. 1. 1920–30. 4. 1921),
po 30. 4. 1921 zůstal i nadále v Rajhradicích jako učitel (od 1. 5. 1921),
učitel na měšťanské škole v Újezdě (od 1. 12. 1922),
učitel na české Měšťanské škole Bystřice nad Olší (1925) - z Bystřice nad Olší odešel z rodinných důvodů na konci školního roku 1924/1925,
odborný učitel ve Vranovicích,
ředitel měšťanské školy v Rakvicích (1946–1948),
učitel v Dolních Dunajovicích (1950–1951)


odborné a zájmové organizace

Spolek českých šachistů v Brně


poznámky

Dne 5. června 1916 byl sice odveden, ale na rajhradické škole směl vyučovat až do 15. července 1916. Dne 28. srpna 1916 nastoupil domobraneckou službu u c. k. dělostřeleckého pluku č. 16 v Novém Jičíně. Domobranecké služby byl do 15. července 1918 zproštěn až výnosem c. k. ministerstva zeměbrany čj. 500194 ze dne 29. listopadu 1917.

(Informace doplnil pan Jan František Teister, děkujeme.)partneři

Emanuela Vaňková (Kůrková)
sňatek: 11. 7. 1925, Brno
MJ


Aktualizováno: 21. 03. 2023