Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Samsour

  Msgr. ThDr. Josef Samsour


  • * 7.8.1870 Vatín – † 4.3.1930 Brno


  • katolický kněz, profesor církevních dějin na bohosloveckém ústavu, papežský komoří a biskupský rada, významný církevní historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno:
   - Adlergasse 20 (1902–1905)
   - Steingasse 14 (1906–1907)
   - Draschegasse 10 (1908–1910)
   - Waisenhausgasse - Sirotčí 14 (1911–1930)


  • vzdělání

   od roku 1888 bohoslovecký ústav v Brně,
   1893–1897 Frintaneum (C. a k. vyšší vzdělávací institut pro kněží, zvaný též "Augustineum") ve Vídni, kde dosáhl doktorátu teologie


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1892 vysvěcen na kněze,
   1893 působil v duchovní správě,
   1897 učitel náboženství na C. k. českém ústavu ku vzdělání učitelek,
   1902 profesor církevních dějin na bohosloveckém ústavu

  • odborné a zájmové organizace

   Družina literární a umělecká v Olomouci,
   Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (1908),
   místopředseda Katolické politické jednoty,
   Český čtenářský spolek v Brně


  • hrob

   pohřben v obci Obyčtov


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Kašpar
   zaopatřoval P. Josefa Kašpara


  • sourozenci

   Jan Samsour


  • ulice

   Adlergasse - Orlí
   bydliště v letech 1902–1905 Steingasse
   bydliště v letech 1906–1907 Draschegasse
   bydliště v letech 1908–1910 Waisenhausgasse - Sirotčí
   bydliště v letech 1911–1930 (dnes Grohova)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 28. 02. 2020