Msgr. ThDr. Josef Samsour

* 7.8.1870 Vatín – † 4.3.1930 Brno


katolický kněz, profesor církevních dějin na bohosloveckém ústavu, papežský komoří a biskupský rada, významný církevní historik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- Adlergasse 20 (1902–1905)
- Steingasse 14 (1906–1907)
- Draschegasse 10 (1908–1910)
- Waisenhausgasse - Sirotčí 14 (1911–1930)


vzdělání

od roku 1888 bohoslovecký ústav v Brně,
1893–1897 Frintaneum (C. a k. vyšší vzdělávací institut pro kněží, zvaný též "Augustineum") ve Vídni, kde dosáhl doktorátu teologie


dílo

zobrazit


zaměstnání

1892 vysvěcen na kněze,
1893 působil v duchovní správě,
1897 učitel náboženství na C. k. českém ústavu ku vzdělání učitelek,
1902 profesor církevních dějin na bohosloveckém ústavu


odborné a zájmové organizace

Družina literární a umělecká v Olomouci,
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (1908),
místopředseda Katolické politické jednoty,
Český čtenářský spolek v Brně


hrob

pohřben v obci Obyčtovosoby

Josef Kašpar
zaopatřoval P. Josefa Kašpara


sourozenci

ulice

Adlergasse - Orlí
bydliště v letech 1902–1905 Steingasse
bydliště v letech 1906–1907 Draschegasse
bydliště v letech 1908–1910 Waisenhausgasse - Sirotčí
bydliště v letech 1911–1930 (dnes Grohova)


MJ


Aktualizováno: 28. 02. 2020