Václav Lídl

* 31.10.1894 Brno – † 11.9.1981 Brno


výrobce hudebních nástrojů, obchodník


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

nařízením ZNV v Brně ze dne 7. 4. 1936 povolena změna příjmení na Lídl


bydliště

Brno:
- Elisabethplatz 2/4 (1894–1897)
- Adlergasse - Orlí 7 (1898–1903)
- Krautmarkt č. 11 (1904–1917) a č. 10 (od roku 1919)


vzdělání

při studiu obchodní akademie v Brně se vyučil i výrobě nátrubkových nástrojů


zaměstnání

v době studií vypomáhal ve firmě svého otce, kde vyřizoval zejména ruskou obchodní korespondenci,
během 1. světové války sloužil dva roky ve Vídni, kde se věnoval stavbě klavírů; poté, co jej otec roku 1918 přijal do firmy jako svého společníka, ujal se vedení firmy a začal dodávat žesťové nástroje např. do Polska, Švýcarska, Kanady i USA,
zastupoval tureckou firmu "Zildjian" a pařížskou firmu "Erard",
založil filiálku v Prostějově (1933–1937) a v Olomouci (1937),
roku 1920 se spojil s firmou "Velík, výroba pian a harmonií", vznikla tak firma "Lídl a Velík" se sídlem v Boskovicích a od roku 1925 v Moravském Krumlově,
1948 byla firma znárodněna a začleněna do "Českých hudebních nástrojů, n. p. Kraslice", v letech 1948–1957 Václav Lídl stál v čele závodu a do poloviny 60. let zde pracoval jako technik


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 4, hrob č. 92 (rodinný hrob)osoby

Antonín Uhlíř
V. Lídl byl svědkem sňatku A. Uhlíře


partneři

Ludmila Lídlová (Šimíčková)
sňatek: 28. 10. 1921, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)

ulice

Elisabethplatz
bydliště v letech 1897–1897 (dnes Komenského náměstí) Adlergasse - Orlí
bydliště v letech 1898-1903 Krautmarkt (Zelný trh)
bydliště: dům č. 11 (1904–1917) a č. 10 (od roku 1919)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MJ, Menš


Aktualizováno: 02. 02. 2020