Jaroslav Stejskal

* 15.12.1878 Počepice u Sedlčan – † 24.4.1945 Brno


politik, novinář, redaktor časopisu Příroda a amatérský entomolog


pseudonym

Jaroslav V. Stejskal, J. V. Stejskal


zaměstnání

Jaroslav Stejskal byl přednostou Entomologického oddělení Přírodovědného muzea od jeho slavnostního otevření v roce 1927 (zřídit toto oddělení navrhl řediteli muzea Jaroslavu Helfertovi Stejskalův přítel Karel Absolon),
díky úzkému kontaktu s brněnskou pobočkou České entomologické společnosti se podařilo pro nové oddělení řadu cenných sbírek (před 2. světovou válkou čítaly sbírky oddělení přes 250 000 exemplářů, které byly vzorně spravovány),
v rámci germanizace muzea se stal v roce 1940 přednostou německý dipterolog Karl Landrock, jeho sbírka v muzeu zůstala, ačkoli on sám byl odsunut v roce 1945,
novým přednostou se po letech zpochybňování samotné existence oddělení stal v roce 1947 Jaroslav L. Stehlík


politická orientace

Socialistická strana československého lidu pracujícího, následně Československá národní demokracie (meziválečný poslanec Národního shromáždění)


odborné a zájmové organizace

Volné myšlenky (předseda organizace),
Dělnická akademie v Brně (předseda v roce 1911),
Česká společnost entomologická (brněnská pobočka)


osoby

Karel Absolon
přítel Jaroslav Helfert
ředitel MZMhub


Aktualizováno: 14. 07. 2020