doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

* 1944 – † 21.3.2020


lesní inženýr, krajinný ekolog a geobiocenolog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


dílo

Jan Lacina byl jedním ze zakládajících členů časopisu Veronika a dlouholetý člen redakční rady časopisu, dále autor celé řady odborných i populárně naučných publikací. Spolu s Antonínem Bučkem byli zakladateli oboru geobiocenologie v ČR.


zaměstnání

LDF MENDELU v Brně (pedagog)


prameny, literatura

osoby

Antonín Buček
spolupráce


hub


Aktualizováno: 04. 08. 2020