prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc.

* 22.12.1928 Chuchelná – † 6.4.2020


lékařka, významná anestezioložka


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


cena města

Brna, v oblasti lékařství a farmacie (2015)


vzdělání

LF MU v Brně (absolvovala v roce 1952)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile MU (2004),
Zlatá medaile LF MU v Brně,
Medaile Za zásluhy o stát v oblasti v oblasti lékařské vědy (2015)


jiné pocty

Vyznamenání Ministerstva školství


dílo

V oboru anesteziologie a resuscitace byla Danuše Táborská v roce 1989 jako první žena jmenována profesorkou. Na MU se zasloužila o vznik nových oborů medicíny, jako byla transplantologie, kardiochirurgie a diagnostika mozkové smrti, věnovala se rovněž problematice péče o dárce orgánů a prosadila výuku anesteziologie a intenzivní péče do lékařského studijního plánu.
Publikovala v domácích i zahraničních periodikách, má za sebou velmi bohatou přednáškovou činnost, je autorkou řady učebnic a vychovala desítky svých následovníků.


zaměstnání

Anesteziologicko-resuscitační klinika FNUSA v Brně (zakladatelka v roce 1983, jako přednostka zde působila 16 let),
Masarykova univerzita v Brně (prorektorka pro vědu a výzkum)události

2. 2. 2016
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2015
jedna z oceněnýchhub


Aktualizováno: 07. 11. 2022