Internetová encyklopedie dějin Brna

Jakub Hodr

  Msgr. ThDr. Jakub Hodr


  • * 1.7.1848 Čejkovice – † 9.3.1927 Brno


  • katolický kněz, profesor teologie na bohosloveckém ústavu a vlastenecký buditel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   za dob studií se přátelil s T. G. Masarykem


  • vzdělání

   německé gymnázium v Brně,
   bohoslovecký ústav v Brně (od roku 1869)

  • jiné pocty

   vyznamenán hodností tajného papežského komořího,
   roku 1901 jmenován kanovníkem katedrální kapituly v Brně


  • dílo

   V roce 1897 vydal důkladnou kritiku Bílkových "Dějin řádu Tovaryšstva Ježíšova a působení jeho vůbec a v zemích království Českého zvláště".
   Uspořádal dvoje latinské vydání Zeibertova "Compendium historiae ecclesiasticae" a několikeré litografické vydání Zeibertových skript "O správě jmění církevního".
   Shromáždil a připravil materiál pro vydání "Života P. Martina Středy", který byl poté vydán Janem Tenorou. Kromě toho přispíval svými články i do časopisu "Hlas" nebo "Hlídka".


  • zaměstnání

   vysvěcen na kněze (1873),
   kaplan ve Šlapanicích (1873), záhy poslán do Vídně, kde byl promován na doktora bohosloví,
   vrátil se do Brna a v roce 1879 byl ustanoven prefektem v chlapeckém semináři a v letech 1881–1889 regentem,
   1880–1902 profesor církevních dějin a kanonického práva na bohosloveckém ústavu

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1886 člen Dědictví sv. Cyrila a Metoděje,
   1889–1900 jednatel a revizor účtů (do roku 1920) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje,
   "Výbor pro zbudování náhrobního pomníku Václavu Kosmákovi",
   Český čtenářský spolek v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 13, hrob č. 94


  • poznámky

   Dne 25. 10. 1893 se účastnil slavnostního přenesení pozůstatků Fr. SušilaM. Procházky do nového společného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.
   Jeho velkým zájmem bylo i cestování, navštívil řadu zemí jako např. Francii, Itálii nebo Německo. Na svých cestách po alpských zemích zdolal velké množství alpských vrcholů.


  • obrazy

   img0250.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Tomáš Garrigue Masaryk
   přátelé v době studií Matěj Procházka
   přítel František Sušil
   J. Hodr se účastnil přenesení ostatků Fr. Sušila do nového hrobu


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   30. 10. 1893
   Smuteční slavnost k 25. výročí úmrtí P. Františka Sušila
   účastník slavnosti


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 18. 06. 2018

Jakub Hodr. Emanuel Masák, Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850-1930, Brno 1932, s. 222., (sign. AMB, H 1734).