Msgr. ThDr. Jakub Hodr

* 1.7.1848 Čejkovice – † 9.3.1927 Brno


katolický kněz, profesor teologie na bohosloveckém ústavu a vlastenecký buditel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

za dob studií se přátelil s T. G. Masarykem


vzdělání

německé gymnázium v Brně,
bohoslovecký ústav v Brně (od roku 1869)


jiné pocty

vyznamenán hodností tajného papežského komořího,
roku 1901 jmenován kanovníkem katedrální kapituly v Brně


dílo

V roce 1897 vydal důkladnou kritiku Bílkových "Dějin řádu Tovaryšstva Ježíšova a působení jeho vůbec a v zemích království Českého zvláště".
Uspořádal dvoje latinské vydání Zeibertova "Compendium historiae ecclesiasticae" a několikeré litografické vydání Zeibertových skript "O správě jmění církevního".
Shromáždil a připravil materiál pro vydání "Života P. Martina Středy", který byl poté vydán Janem Tenorou. Kromě toho přispíval svými články i do časopisu "Hlas" nebo "Hlídka".


zaměstnání

vysvěcen na kněze (1873),
kaplan ve Šlapanicích (1873), záhy poslán do Vídně, kde byl promován na doktora bohosloví,
vrátil se do Brna a v roce 1879 byl ustanoven prefektem v chlapeckém semináři a v letech 1881–1889 regentem,
1880–1902 profesor církevních dějin a kanonického práva na bohosloveckém ústavu


odborné a zájmové organizace

od roku 1886 člen Dědictví sv. Cyrila a Metoděje,
1889–1900 jednatel a revizor účtů (do roku 1920) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje,
"Výbor pro zbudování náhrobního pomníku Václavu Kosmákovi",
Český čtenářský spolek v Brněpoznámky

Dne 25. 10. 1893 se účastnil slavnostního přenesení pozůstatků Fr. Sušila a M. Procházky do nového společného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.
Jeho velkým zájmem bylo i cestování, navštívil řadu zemí jako např. Francii, Itálii nebo Německo. Na svých cestách po alpských zemích zdolal velké množství alpských vrcholů.
osoby

Tomáš Garrigue Masaryk
přátelé v době studií Matěj Procházka
přítel František Sušil
J. Hodr se účastnil přenesení ostatků Fr. Sušila do nového hrobu


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 10. 1893
Smuteční slavnost k 25. výročí úmrtí P. Františka Sušila
účastník slavnosti


MJ


Aktualizováno: 18. 06. 2018