Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Křtitel Vojtěch

  Msgr. Jan Křtitel Vojtěch


  • * 23.7.1828 Brno-Tuřany – † 23.7.1909 Brno


  • profesor teologie, ředitel biskupského alumnátu a redaktor kalendáře „Moravana"


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • bydliště

   Brno, Jakobsgasse 11 (1880–1885)


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   bohoslovecký ústav v Brně (od roku 1849)


  • dílo

   svými články přispíval např. do "Moravské Orlice" a "Hlasu"


  • zaměstnání

   1853 vysvěcen na kněze,
   kaplan v Šaraticích a Zábrdovicích,
   1858 profesor teologie na bohosloveckém ústavu,
   1888 povýšen na sídelního kanovníka brněnské kapituly,
   1901 zvolen katedrálním arcijáhnem,
   od roku 1894 zastával úřad biskupského komisaře,
   1894–1902 vrchní ředitel brněnského alumnátu,
   1868–1873 redaktor kalendáře "Moravana"

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1863 členem Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (zastával úřad zapisovatele a jednatele),
   předseda Matice Velehradské,
   čestný člen Českého čtenářského spolku v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 13, hrob č. 99


  • obrazy

   img3140.jpg


  • prameny, literatura


  • ulice

   Jakobsgasse
   bydliště v letech 1880–1885 (dnes Jakubská)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 20. 07. 2018

Jan Křtitel Vojtěch. Emanuel Masák, Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850–1930, Brno 1932, s. 182.