Msgr. Jan Křtitel Vojtěch

* 23.7.1828 Brno-Tuřany – † 23.7.1909 Brno


profesor teologie, ředitel biskupského alumnátu a redaktor kalendáře „Moravana"


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


bydliště

Brno, Jakobsgasse 11 (1880–1885)


vzdělání

gymnázium v Brně,
bohoslovecký ústav v Brně (od roku 1849)


dílo

svými články přispíval např. do "Moravské Orlice" a "Hlasu"


zaměstnání

1853 vysvěcen na kněze,
kaplan v Šaraticích a Zábrdovicích,
1858 profesor teologie na bohosloveckém ústavu,
1888 povýšen na sídelního kanovníka brněnské kapituly,
1901 zvolen katedrálním arcijáhnem,
od roku 1894 zastával úřad biskupského komisaře,
1894–1902 vrchní ředitel brněnského alumnátu,
1868–1873 redaktor kalendáře "Moravana"


odborné a zájmové organizace

od roku 1863 členem Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (zastával úřad zapisovatele a jednatele),
předseda Matice Velehradské,
čestný člen Českého čtenářského spolku v Brně

ulice

Jakobsgasse
bydliště v letech 1880–1885 (dnes Jakubská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MJ


Aktualizováno: 20. 07. 2018