František Horký

* 16.3.1917 Hodov (okres Třebíč) – † 3.11.1942 Lowestoft (Velká Británie)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
bratr osobnosti: Alois Horký


vyznamenání a pocty

medaile „Za chrabrost před nepřítelem“ (1942),
v roce 1990 povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam.


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Hodově


zaměstnání

technický úředník


odborné a zájmové organizace

Československý radiosvaz (založen při 311. čs bombardovací peruti RAF, zastával funkci předsedy)


hrob

Central Cemetery v Lowestoftu (sekce 25, hrob č. 551)


poznámky

Odešel ilegálně v lednu 1940 přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii na Blízký Východ, odkud se lodí přeplavil do Francie. Odveden do čs. zahraničního vojska jako četař-aspirant dne 3. 4. 1940, Marseille (Francie), osobní číslo Z; F-1800. Po porážce Francie odplul do Velké Británie, kde se přihlásil k letectvu. Získal kvalifikaci palubního radiotelegrafisty a střelce, sloužil u 311. čs. bombardovací perutě. Českoslovenští radisté - střelci založili u této perutě „Československý radiosvaz“, jehož předsedou se stal právě František Horký. V roce 1940 mu britská radioamatérská organizace RSGB vystavila potvrzení o členství a uvedla značku OK2HY jeho bratra Aloise.
Při úmrtí je uvedena jako jeho jednotka 311. peruť RAF. Pohřeb se konal 5. 11. 1942.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Ladislav Polák, děkujeme.)sourozenci

Menš


Aktualizováno: 14. 03. 2022