František Horký

* 16.3.1917 Hodov (okres Třebíč) – † 3.11.1942 Lowestoft (Velká Británie)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
bratr osobnosti: Alois Horký


zaměstnání

technický úředník


odborné a zájmové organizace

Československý radiosvaz (založen při 311. čs bombardovací peruti RAF, zastával funkci předsedy)


poznámky

Odešel ilegálně v lednu 1940 přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii na Blízký Východ, odkud se lodí přeplavil do Francie. Odveden do čs. zahraničního vojska jako četař-aspirant dne 3. 4. 1940, Marseille (Francie), osobní číslo Z; F-1800. Po porážce Francie odplul do Velké Británie, kde se přihlásil k letectvu. Získal kvalifikaci palubního radiotelegrafisty a střelce, sloužil u 311. čs. bombardovací perutě. Českoslovenští radisté - střelci založili u této perutě „Československý radiosvaz“, jehož předsedou se stal právě František Horký. V roce 1940 mu britská radioamatérská organizace RSGB vystavila potvrzení o členství a uvedla značku OK2HY jeho bratra Aloise.
Při úmrtí je uvedena jako jeho jednotka 311. peruť RAF. Pohřeb se konal 5. 11. 1942 na Central Cemetery v Lowestoftu (sekce 25, hrob č. 551).
Na konci roku 1942 mu byla udělena medaile „Za chrabrost před nepřítelem“, v roce 1990 povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam.
Jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Hodově.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Ladislav Polák, děkujeme.)sourozenci

Menš


Aktualizováno: 21. 08. 2020