generál jízdy Carl (Charles-Pierre) Saint-Ignon

* 25.7.1685 Belleville (Francie) – † 4.8.1750 Prosiměřice u Lechovic (Znojemsko)


voják, velící generál na Moravě se sídlem v Brně 1746–1750 a velitel pevnosti Špilberk


šlechtický titul

hrabě


zajímavé okolnosti

za jeho velení v Brně a nad špilberskou pevností byl zde uvězněn a zemřel plukovník pandurů baron Franz Trenck


jiné pocty

v roce 1736 jmenován císařským komořím


dílo

Do rakouských císařských služeb vstoupil jako rytmistr kyrysníků, důstojnický patent získal roku 1710; v roce 1723 podplukovník kyrysnického pluku "Mercy", 1726 plukovník, 1734 generál - polní strážmistr; bojoval proti Turkům pod Evženem Savojským; v roce jmenován 1738 velitelem jízdy při tažení císařské armády proti Turkům; roku 1739 povýšen na polního podmaršála; od roku 1737 majitelem kyrysnického pluku.
Za válek proti Prusku povýšen 1745 na generála jízdy a jmenován nejvyšším velitelem (velícím generálem) pro Moravu a Slezsko.
Tuto funkci zastával až do své nenadálé smrti v polním výcvikovém táboře u Prosiměřic a Lechovic na Znojemsku 4. 8. 1750. Jeho vojenská dráha se do značné míry prolínala s dráhou jeho bratra Franze (1688–1745), který podlehl smrtelným zraněním po bitvě u Hohenfriedenbergu 4. 6. 1745 v hodnosti polního podmaršála.


zaměstnání

voják, majitel kyrysnického plukuprameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Velitelé špilberské pevnosti 1645–1750"


Jiv


Aktualizováno: 24. 07. 2014