Msgr. ThDr. Josef Pospíšil

* 6.5.1845 Oslavička u Velkého Meziříčí – † 19.12.1926 Brno


katolický kněz, spisovatel, filozof, profesor teologie, vrchní ředitel biskupského alumnátu, národní buditel, spoluzakladatel katolické strany národní a poslanec na zemském sněmu


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

tvůrce české katolické filozofické terminologievzdělání

gymnázium v Brně (do roku 1866),
bohoslovecký ústav v Brně (do roku 1870),
1871–1874 vyšší ústav sv. Augustina/tzv. Frintaneum


jiné pocty

roku 1896 získal od papeže Lva XVIII. hodnost papežského tajného komořího


dílo

zobrazit


zaměstnání

v roce 1870 vysvěcen na kněze,
kaplan ve Starči u Třebíče,
1874–1895 profesor dogmatiky a fundamentální teologie na bohosloveckém ústavu,
1885–1894 ředitel bohosloveckého ústavu v Brně,
1886 jmenován konzistorním radou a přísedícím brněnské biskupské konzistoře,
1894 sídelní kanovník brněnské kapituly


politická orientace

Katolická strana národní (spoluzakladatel, místopředseda a poslanec na zemském sněmu),
Katolická politická jednota v Brně


odborné a zájmové organizace

člen (od roku 1876) a 4. starosta Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (1910–1925),
papežská Akademie sv. Tomáše Akvinského v Římě (1896),
Katolická politická jednota brněnská,
1896–1899 redakční rada časopisu "Hlídka",
od 7. 3. 1874 člen Českého čtenářského spolku v Brně,
dopisující člen České Akademie pro vědy, slovesnost a umění a Královské české společnosti nauk (od roku 1891),
Zemská školní rada (člen),
Spolek pro stavbu chrámů katolických v diecézi brněnské


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 13, řada 2, hrob č. 99
osoby

Karel Dolejš
Josef Pospíšil pohřbíval Karla Dolejše Jaroslav Koudela
Josef Pospíšil pohřbíval Jaroslava Koudelu Otakar Pražák
Josef Pospíšil pohřbíval Otakara Pražáka


ulice

Minoritská (Minoritengasse)
bydliště v roce 1881 Dominikanergasse
bydliště v letech 1890–1896 (dnes Minoritská) Bischofsgasse
bydliště v letech 1899–1926 (dnes Biskupská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

2. 4. 1909
Založení Spolku poutníků diecésí moravských do Svaté země v Brně
jednatel spolku
14. 10. 1900
Slavnost znovuposvěcení kostela sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích
účastník slavnosti


MJ, Menš


Aktualizováno: 18. 05. 2020