prof. MUDr. Jaroslav Stejskal, DrSc.

* 12.12.1925 – † 6.4.2020


lékař-pediatr, přednosta II. dětské kliniky LF MU v Brně, (dnes Pediatrická klinika LF MU v Brně)


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


jiné pocty

Pamětní medaile v rámci 100. výročí založení Masarykovy univerzity


dílo

Badatelská činnost pana profesora se promítla do mnoha publikací, přitom mnohé z nich byly uveřejněny v zahraničních periodikách.


zaměstnání

od roku 1974 přednosta II. dětské kliniky LF MU v Brně,
od roku 1987 ředitel Výzkumného ústavu pediatrického,
Na dětské klinice postupně vybudoval rozhodující pediatrické subspecializace (zejména neonatologickou intenzivní péči, gastroenterologii, nefrologii, diabetologii) a přitom se nebál při jejich utváření a dalším rozvoji opřít zejména o mladší generaci lékařůhub


Aktualizováno: 04. 09. 2020