Internetová encyklopedie dějin Brna

František Kyzlink

  Msgr. ThDr. František Kyzlink


  • * 1862 Olomučany u Blanska – † 16.8.1903 Mayerling u Vídně


  • katolický kněz, profesor dogmatiky na bohosloveckém ústavu v Brně


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • bydliště

   Brno, Kapuzinerplatz 5 (v letech 1896–1898)


  • vzdělání

   C. k. české státní gymnasium v Brně (absolvent v roce 1884),
   bohoslovecký ústav v Brně (od roku 1884),
   Frintaneum (C. k. vyšší vzdělávací institut pro kněží, zvaný též Augustineum) ve Vídni (po roce 1888, zde získal doktorát z teologie)


  • dílo

   Z cest po Svaté zemi, Brno 1898.
   Napsal různé články do časopisu "Obzor", "Vlast", "Hlídka" nebo "Časopis katolického duchovenstva".


  • zaměstnání

   v roce 1888 vysvěcen na kněze,
   1892–1894 vicerektor v rakouském hospici v Jeruzalémě,
   1894–1898 profesor na bohosloveckém ústavu v Brně,
   dvorní kaplan a studijní ředitel Frintanea (C. k. vyšší vzdělávací institut pro kněží, zvaný též Augustineum) ve Vídni (1898)

  • odborné a zájmové organizace

   první předseda Ústřední jednoty Reiffesenových záložen


  • prameny, literatura


  • ulice

   Kapuzinerplatz
   bydliště v letech 1896–1898


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 15. 08. 2014