Dan Šimorda


dítě osobnosti: Miroslav Šimorda


poznámky

Dne 22. 10. 2020 uložil na hřbitově v Brně-Králově Poli ve skupině 1A do hrobu 33 pan Dan Šimorda urnu svého otce Miroslava Šimordy, jeho ženy Stelly, a brzy doplní i popel jejich syna a svého bratra Michala. Druzí dva byli léta pochováni na ÚH v Brně (skup. 46, řada, hrob č. 27), avšak po úmrtí otce Dan Šimorda rozhodl o vzniku nového hrobu na tišším a adekvátnějším místě. Autorem hezkého stylového náhrobku je výtvarník Milivoj Husák, jedná se o jeho pátou brněnskou sepulkrální realizaci (zatímco v čtyřech případech šlo o vyhrané soutěže zadané Magistrátem města Brna), Šimordův náhrobek je soukromá zakázka.
(Informace doplnil jeden ze čtenářů naší encyklopedie, děkujeme.)sourozenci

Menš


Aktualizováno: 24. 10. 2020