Ing. arch. Jan Boxan

* 11.5.1909 Dolní Olešná


architekt


bydliště

vzdělání

Česká státní reálka v Šumperku (maturitní zkouška dne 11. 6. 1928),
Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše - odbor architektury a pozemního stavitelství (2. státní zkouška 18. 6. 1937)


zaměstnání

technický úředník (doloženo v roce 1938)


poznámky

syn Aloise Boxana, rolníka v Dolní Olešné, a jeho ženy Josefy roz. Leharovépartneři

Adelheid Boxanová (Mucheová)
sňatek: 11. 12. 1938, Brno


ulice

Rumunská (Rumänische Strasse)
bydliště doložené v roce 1938 (dnes Minská)


blat


Aktualizováno: 30. 10. 2020