JUDr. Erich Antonín Geiger

* 15.1.1907 Smiřice (okres Hradec Králové) – † 17.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

popraven dehonestujícím způsobem, oběšením, důvodem popravy bylo nesplnění přihlašovací povinnosti


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Královo Pole, Nádražní 2

Brno:
- náměstí Svobody 9
- Parkstrasse - Sadová 8


vzdělání

gymnázium v Moravských Budějovicích,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1925–21. 3. 1930)


zaměstnání

advokátní koncipient v Brně (doloženo v roce 1935),
advokát v Brně,
zaměstnanec železnice (v době popravy)


poznámky

Ve stejný den, kdy jeho rodiče nastoupili v Brně do transportu, bylo jeho manželství soudně rozloučeno. Protože po válce stejný soud svůj rozsudek zrušil, soudíme, že rozluka manželství byla účelová. Po okupaci ČSR své původní povolání stejně nemohl vykonávat (i když v roce 1938 přestoupil k římskokatolické církvi), práce na železnici mu umožňovala se ukrývat.
Pokusil se vyhnout transportu židovských občanů, ukrýval se na Kyjovsku, ale byl gestapem zatčen a popraven. Po vyhlášení druhého stanného práva jeho osobní doklady neodpovídaly změněné situaci, „nesplnil ohlašovací povinnost“. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 18. 6. 1942.partneři

Olga Geigerová (Šašková)
sňatek: 23. 9. 1935, Brno (městská rada)
(církevní sňatek 31. 12. 1938 Kroměříž, manželství rozloučeno Krajským soudem civilním v Brně 2. 12. 1941, týž soud rozsudkem z 19. 11. 1946 prohlásil svůj rozsudek z 2. 12. 1941 o rozluce manželství za zrušený)
ulice

Parkstrasse - Sadová
bydliště (dnes Drobného) Nádražní
bydliště doložené v roce 1935 (dnes Uhlířská) náměstí Svobody
bydliště doložené v roce 1938 (současně sídlo kanceláře)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Koliště 28/01


události

18. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 17. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2398k
17. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 17. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 20. 06. 2019