Jan Lipenský

* 22.5.1868 Nové Zámky (dnes Nesovic, okres vyškov)


otec osobnosti: Ing. arch. Jan Lipenský


bydliště

Nesovice čp. 84 (rodný dům),
Brno:
- Franz-Josef-Strasse 102 (doloženo v roce 1900, dnes Francouzská)
- Masarykova 3 (doloženo v roce 1927)
- Mundyho 3 (doloženo v roce 1932, dnes Kabátníkova)


zaměstnání

panský hajný v Knínicích (doloženo v roce 1894),
poštovní zřízenec (poštovní podúředník, doloženo v roce 1932)


poznámky

syn Jana Lipenského (domkaře z Nových Zámků) a Rosalie, rozené Slezáčkovépartneři

Anna Lipenská (Závodná)
sňatek: 11. 7. 1894, Milonice
(první manželka)
Františka Lipenská (Wegrichtová, ovdovělá Ratkiewiczová)
sňatek: 19. 1. 1932, Brno (kostel sv. Tomáše)
(druhá manželka)blat


Aktualizováno: 03. 11. 2020