prof. PhDr. Vilém Chmelař, DrSc.

* 19.11.1892 Podolí u Přerova – † 21.6.1988 Brno


jeden ze zakladatelů moderní československé psychologie, dlouholetý vedoucí katedry psychologie FF MU a ředitel brněnského psychologického pracoviště ČSAV


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

přispěl k vybudování Ústavu experimentálnej psychológie SAV, zasloužil se o vydávání časopisu Psychologie


bydliště

vzdělání

gymnázium v Přerově (1919 maturita),
učitelský ústav v Příboře,
FF UK v Praze - studium psychologie,
1922–1923 studijní pobyt v Lipsku,
(1925 titul PhDr., 1939 docent, 1946 mimořádný profesor psychologie, 1949 řádný profesor, 1965 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce,
Za vynikající práci


jiné pocty

člen korespondent ČSAV (1956),
zlatá plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo,
Zlatá medaile UJEP


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel na měšťanských školách (Přerov, Brno, Praha),
Ústav pro tělesně vadné v Brně-Králově Poli,
Masarykova univerzita v Brně:
- v letech 1932–1964 Psychologický ústav FF (v letech 1949–1950 a 1952–1954 její děkan)
- působil rovněž na PdF
- v letech 1963–1975 vedoucí brněnského psychologického pracoviště v Brně ČSAV


odborné a zájmové organizace

Společnost pro výzkum dítěte,
Československá psychologická společnost


hrob

Řečkovický hřbitov, skup. 9, hrob č. 125-126




osoby

Olga Kolaříková
spolupracovnice Robert Konečný
spolupracovník v Psychologické laboratoři ČSAV


partneři


sourozenci

ulice

Palackého třída
bydliště


stavby

Řečkovický hřbitov
Úlehle
místo posledního odpočinku


události

1. 1. 1970
Zřízení Psychologické laboratoře ČSAV
ředitel v letech 1970–1976
1. 4. 1967
Zřízení Psychologického ústavu ČSAV
ředitel
17. 11. 1949
Slavnostní odhalení pamětní desky obětem války na Filozofické fakultě MU
pamětní desku odhalil
15. 6. 1928
Založení Pedagogického musea v Brně
ředitel brněnského psychologického pracoviště ČSAV


související odkazy

Kal, LucKub


Aktualizováno: 01. 03. 2022