Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Volf

  Jan Volf


  • * 21.11.1883 Olbramovice – † 27.8.1919 Kyjev


  • válka a odboj 1914–1919; oběti války; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   po vzniku ČSR jmenován čs. zástupcem na Ukrajině, zajat sověty jako rukojmí a popraven

  • příčina úmrtí

   popraven zastřelením


  • bydliště

   Olbramovice, okr. Moravský Krumlov


  • vzdělání

   II. české gymnázium v Brně,
   obchodní akademie v Brně


  • zaměstnání

   Cyrilometodějská záložna v Brně, později obchodní jednatel v Kyjevě

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Brno-Královo Pole,
   Český komitét v Kyjevě (jednatel)


  • poznámky

   Před první světovou válkou působil v Rusku, zapojil se do krajanského hnutí, reprezentant kyjevského křídla.
   Od léta 1914 budoval materiální základnu čs. odboje na Ukrajině, v letech 1915–1916 řídil finanční odbor Svazu čs. spolků na Rusi, v letech 1916–1917 byl generálním tajemníkem tohoto Svazu. Iniciátor tzv. Kyjevského zápisu, dohody mezi představiteli skupin zahraničního odboje, podepsané 29. 8. 1916 v Kyjevě. Dohodu vypracoval Milan Rastislav Štefánik, její součástí bylo prohlášení o společných zájmech Čechů a Slováků, stanovení kompetencí ČSNR jako ústředního orgánu čs. zahraničního odboje, a financování odboje. Za ČSNR podepsal Milan Rastislav Štefánik a Josef Dürich, za Svaz čs. spolků na Rusi Jan Volf a Václav Vondrák, za Slovenskou ligu (organizace slovenských krajanů v USA) Gustáv Košík. Domovská obec: Obramovice, okr. Moravský Krumlov.
   Do legií se přihlásil 1. 8. 1914 a týž den zařazen do čs. legie v Rusku. Prvním útvarem v legiích Čs. spolek na Rusi. Konec v legiích 19. 8. 1919, "popraven zastřelením bolševiky na udání českých komunistů".
   V databázi www.pamatnik.valka.cz nenalezen (-Menš).


  • pojmenované ulice

   Volfova (Královo Pole)


  • prameny, literatura


  • osoba na objektech

   J. Volf
   pamětní deska: Kotlářská 9/01 J. Volf
   pamětní deska: Srbská 4/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 17. 12. 2013