Jan Volf

* 21.11.1883 Olbramovice (okres Znojmo) – † 27.8.1919 Kyjev (Rusko)


válka a odboj 1914–1919; oběti války; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

po vzniku ČSR jmenován čs. zástupcem na Ukrajině, zajat sověty jako rukojmí a popraven


příčina úmrtí

popraven zastřelením


bydliště

Olbramovice čp. 11 (rodný dům)


vzdělání

II. české gymnázium v Brně,
obchodní akademie v Brně


zaměstnání

Cyrilometodějská záložna v Brně, později obchodní jednatel v Kyjevě


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno-Královo Pole,
Český komitét v Kyjevě (jednatel),
Svaz čsl. spolků na Rusi (tajemník)


poznámky

Před první světovou válkou působil v Rusku, zapojil se do krajanského hnutí, reprezentant kyjevského křídla.
Od léta 1914 budoval materiální základnu čs. odboje na Ukrajině, v letech 1915–1916 řídil finanční odbor Svazu čs. spolků na Rusi, v letech 1916–1917 byl generálním tajemníkem tohoto Svazu. Iniciátor tzv. Kyjevského zápisu, dohody mezi představiteli skupin zahraničního odboje, podepsané 29. 8. 1916 v Kyjevě. Dohodu vypracoval Milan Rastislav Štefánik, její součástí bylo prohlášení o společných zájmech Čechů a Slováků, stanovení kompetencí ČSNR jako ústředního orgánu čs. zahraničního odboje, a financování odboje. Za ČSNR podepsal Milan Rastislav Štefánik a Josef Dürich, za Svaz čs. spolků na Rusi Jan Volf a Václav Vondrák, za Slovenskou ligu (organizace slovenských krajanů v USA) Gustáv Košík. Domovská obec: Obramovice, okr. Moravský Krumlov.
Do legií se přihlásil 1. 8. 1914 a týž den zařazen do čs. legie v Rusku. Prvním útvarem v legiích Čs. spolek na Rusi. Konec v legiích 19. 8. 1919, „popraven zastřelením bolševiky na udání českých komunistů“.pojmenované ulice

Volfova (Královo Pole)
osoba na objektech

J. Volf
pamětní deska: Kotlářská 9/01 J. Volf
pamětní deska: Srbská 4/01


události

28. 10. 1924
Slavnostní odhalení pamětní desky Janu VolfoviMenš, MJ


Aktualizováno: 13. 06. 2023