prof. JUDr. Václav Chytil

* 3.11.1907 Lukov – † 15.9.1980 Praha


profesor národohospodářské teorie, politiky a hospodářské statistiky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy; poslanec; politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Motto Václava Chytila:
"Koho napadne, že být právníkem je cosi zcela jiného, než být znalcem jednotlivých textů zákonů a aplikovat je potom v talárech soudců a advokátů u stolů správních úředníků? Právě Eeyr a Kelsen sňali z právní filosofie ódium vágních a většinou naivních úvah a položili do popředí myšlenku, že právní myšlení je umění jak přesně zacházet s pojmy.
Na rozdíl od mnoha jiných oborů života, kde slovo může proklouzávat neškodně, zakulaceno a ohlazeno, skrze prsty, v právním životě slovo jako nositel přesného pojmu, nepatřičně anebo klouzavě použito, může znamenat pro lidské osudy mnoho, ničit je a nebo zachraňovat."


bydliště

Slavičín (do roku 1930),
Brno, Tyršova (1930–1939),
Praha-Liboc (1939–1949),
Uherský Ostroh (1949–1971),
Praha-Prosek (od roku 1971)


vzdělání

1919–1927 Reálné gymnázium v Uherském Brodě,
1927–1932 Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
1932–1933 studijní pobyt v Bernu (politická ekonomie u prof. Ammona),
1938 habilitace, 1945 profesor národního hospodářství a národohospodářské politiky a statistiky


vyznamenání a pocty

28. 10. 2001 Řád T. G. Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva (in memoriam)


jiné pocty

konec roku 2003 - rektorem Karlovy University v Praze udělena in memoriam historická universitní medaile "za neohroženou myšlenkovou tvůrčí činnost v nesvobodných podmínkách" (současně byla uvedena na trh kniha, kterou v roce 2003 vydala UK v Praze s výňatky Chytilova díla, které vzniklo v době persekuce "Prof. Václav Chytil a uranové doly" (jedná se o texty - myšlenky, které přednášel svým spoluvězňům za mřížemi)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1932–1934 Berní správa v Brně - aplikace daňového práva (přerušeno v době studií v Bernu),
1934–1939 tajemník guvernéra Národní banky československé (JUDr. Karla Engliše),
1940–1945 Národní banka československá (obor měnové politiky),
Masarykova univerzita v Brně: 1939 jmenován docentem pro obor národního hospodářství, národohospodářské nauky a politiky, 1945–1949 profesor pro obor národohospodářské teorie, národohospodářské politiky a hospodářské statistiky,
1958–1967 dělník (Prefa Veselí nad Moravou),
1969–1971 Právnická fakulta Univerzity Karlovy (profesor národního hospodářství)


odborné a zájmové organizace

jmenován členem Národní rady badatelské pro obor věd hospodářských (1946),
přijat za člena Syndikátu českých spisovatelů (1946)


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, (spolu se svými rodiči)


poznámky

V roce 1945 jako bezpartijní se stal členem Zemského Národního výboru a v roce 1946 poslancem a místopředsedou Prozatímního a později Ústavodárného Národního shromáždění za Lidovou stranu.
Po únorovém puči v roce 1948 se vzdal mandátu a odmítl nabídku Kl. Gottwalda stát se ministrem financí. V roce 1949 vzat do vazby a pro trestný čin velezrady ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dobu 12 let, v nápravných zařízeních Jáchymově a Příbrami strávil 9 let.
Roku 1958 propuštěn na amnestii, roku 1968 po obnově procesu plně rehabilitován a vzhledem k tomu, že Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně se teprve znovu tvořila, byl jmenován řádným profesorem pro obor politické ekonomie a politických věd na Právnické fakultě Karlovy university v Praze.
Na počátku roku 1968 J. Smrkovským (kterého znal z vězení) povolán do České Národní rady. Od července 1968 byl členem Sněmovny národů, kde působil jako člen odborných týmů pro plán, rozpočet a hospodářskou politiku. Po roce 1969 (obdobně jako před dvaceti lety) se poslaneckého mandátu vzdal a odstoupil - v reakci na to, byl počátkem roku 1971 poslán Karlovou universitou proti své vůli do penze.

(Informace k této osobnosti připravila paní Ing. Zdeňka Nováková, dcera prof. Chytila. Děkujeme.)


ulice

Tyršova
bydliště v letech 1930–1939


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


související odkazy

Jis


Aktualizováno: 12. 09. 2018