Marie Němcová

* 6.1.1898 Přerov (okres Přerov)


válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně; první stanné právo
partner osobnosti: Jan Němec
matka osobnosti: Bohuslav a Jan Němcovi


rodné jméno

Bartoníková


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 22. 12. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro sabotážní jednání a pro zločin velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


bydliště

Olomouc,
Přerov, Goethova 2


odborné a zájmové organizace

v domácnosti


poznámky

za ukrývání syna, čs. parašutisty Bohuslava Němce, vězněna v koncentračním táboře Ravensbrück


prameny, literatura

partneři


Jbre, Menš


Aktualizováno: 13. 11. 2020