Jakub Obrovský

* 23.12.1882 Brno-Bystrc – † 31.3.1949 Praha


sochař, malíř, grafik a spisovatel


pseudonym

Ferdyš Fókal


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

byl jedním z iniciátorů boje proti zneužití olympijských her a olympijské myšlenky nacistickým Německem


bydliště

Brno-Bystrc:
- Výhon 19
- náměstí 28. dubna 10


vzdělání

Umělecko průmyslová škola v Praze (počátek studií v roce 1897),
1901–1905 Akademie výtvarných umění v Praze,
v roce 1907 získal Hlávkovo stipendium na roční pobyt v Itálii a Řecku, kde byl společně s Otakarem Nejedlým a Janem Štursou


jiné pocty

pamětní síň s výstavou o životě a díle J. Obrovského byla zřízena ve druhém patře bystrcké radnice


dílo

zobrazit


zaměstnání

v roce 1919 jmenován profesorem AVU v Praze (k jeho žákům patří mj. František Muzika, Jindřich Štyrský nebo František Tichý),
později měl i sochařský ateliér, kde učil např. Hanu Wichterlovou,
v roce 1935 jmenován rektorem AVU


odborné a zájmové organizace

Jednota umělců výtvarných,
Sdružení výtvarných umělců moravských (vstup v roce 1909),
již před první světovou válkou se stal členem České akademie věd a umění a uměleckých společností ve Vídni a v Paříži,
Československý výbor na obranu olympijských zásad


hrob

Žebětínský hřbitov, Dlážděná, urnový háj, skup. 1, hrob č. 31


poznámky

(informace k rodinným příslušníkům pro naši encyklopedii doplnili čtenáři naší encyklopedie, děkujeme)pojmenované ulice


osoby

Karel Černý
žák Bedřich Petrovan
student František Štěpán
student na AVU v Praze


partneři

Božena Obrovská (Škorpilová)
sňatek: 20. 12. 1912, Plzeň
(první manželka)
Pravoslava Stefanová (Stefanová)
(partnerka, manželé se nestali, i když spolu měli děti)


děti

Bohdan Obrovský
dítě ze vztahu s Pravoslavou Stefanovou Danuška Obrovská
dítě z manželství s Boženou Obrovskou Jana Obrovská
dítě ze vztahu s Pravoslavou Stefanovou
ulice

Výhon
rodný dům (tehdy Bystrc čp. 51) náměstí 28. dubna
bydliště (tehdy Bystrc čp. 128)


osoba na objektech

J. Obrovský
pomník: náměstí 28. dubna 0/01 J. Obrovský
pamětní deska: náměstí 28. dubna 10/01


stavby

Žebětínský hřbitov
Dlážděná
místo posledního odpočinku


události

31. 5. 2012
Výstava „Slet sokolských plakátů 1901–1948“
autor plakátů


související odkazy

Komorní životopisná opera o Jakubu Obrovském "Voda a vzduch" autora Tomáše Hanzlíka, nastudovaná roku 2012 Ensemblem Damian.
v roce 2012 nastudoval Ensemble Damian operu Tomáše Hanzlíka "Voda a vzduch" - opera je jakýmsi komorním "operním životopisným dokumentem" o životě Jakuba Obrovského, využívajícím jako libreta úryvků z deníků Jakuba Obrovského a jeho manželky, případně dalších dobových textů a kritik matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17461, Matrika narozených Brno-Bystrc, sv. Janů 1880–1908, s. 30 (Bystrc).


Menš, Jis


Aktualizováno: 30. 06. 2019