P. Tomáš Eduard Šilinger, OSA

* 16.12.1866 Tučín (okres Přerov) – † 17.6.1913 Luhačovice (okres Zlín)


kněz, augustinián, žurnalista, politik


rodné jméno

Eduard Dolák


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Velice nadaný student, vynikající řečník a později kazatel. Velký důraz kladl na katolický tisk (např. v roce 1894 na I. sjezdu katolíků českoslovanských v Brně přednesl příspěvek na téma „Tisk světová velmoc“).
Patřil k velkým bojovníkům za české Brno (z jeho projevů: „Brno samo nikdy německým nebylo, není a nebude!“, „První podmínkou národnostního smíru je, dáti pokoj českému dítěti! Dokud budete ohrožovati naše děti, dotud buďte ujištěni, že nás najdete připravené k boji!“).


příčina úmrtí

na léčení (chronický zánět ledvin a mozková mrtvice)


bydliště

Tučín čp. 12 (rodný dům),
Dřevohostice u Přerova,
Brno, Mendlovo náměstí 1,
Luhačovice, Augustiniánský dům (místo úmrtí)


vzdělání

trojtřídní obecná škola v Dřevohosticích,
1879–1880 gymnázium v Olomouci,
1881–1886 gymnázium v Přerově (23. 6. 1886 maturita s vyznamenáním),
bohoslovecký ústav v Brně,
roku 26. 7. 1891 vysvěcen na kněze


zaměstnání

člen konventu augustiniánů na Starém Brně


politická orientace

poslanec Katolické národní strany


odborné a zájmové organizace

od roku 1896 řídil česky psaný katolický deník Hlas,
v roce 1906 byl zvolen zemským a brzy nato (1907) říšským poslancem ve Vídni,
Jednota katolického duchovenstva diecéze brněnské (zakladatel, do své smrti její místopředseda)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, řada 1, hrob č. 88


poznámky

Jako poslanec zemského a říšského sněmu vystupoval vždy jako bojovník za práva českého lidu na jižní Moravě a držel ochrannou ruku nad jeho hospodářskými zájmy.
Pohřeb se konal 19. 6. 1913 v 9.45 hodin z klášterního kostela na Starém Brně.pojmenované ulice

- Šilingrova (Šilingergasse) (Nový Lískovec)
Šilingrovo náměstí (Brno-město)osoby

František Sal. Bařina
F. Bařina zaopatřoval a pohřbíval T. Šilingera František Dohnal
přítel Josef Merhaut
T. Šilinger pohřbival J. Merhauta František Pavlík
P. Šilinger přednesl smuteční řeč nad hrobem Fr. Pavlíkasourozenci

ulice

Mendlovo náměstí
bydliště v klášteře


osoba na objektech

Tomáš Eduard Šilinger
pamětní deska: Husova 5/01 T. E. Šilinger
pamětní deska: Starobrněnská 19/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

13. 11. 2023
Odhalení pamětní desky Tomáše Eduarda Šilingera
jemu deska odhalena
16. 6. 1938
Odhalení pamětní desky T. E. Šilingera
jemu deska odhalena
16. 7. 1922
Slet Československého Orla
jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup (Orelská župa Šilingrova v Hodoníně)
18. 9. 1912
Slavnostní otevření nové školní budovy gymnázia na Křenové ulici
poslanec za Brno
14. 10. 1900
Slavnost znovuposvěcení kostela sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích
účastník slavnostiDo, Menš


Aktualizováno: 22. 04. 2023