Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Eduard Šilinger

  P. Tomáš Eduard Šilinger


  • * 16.12.1866 Tučín, okres Přerov – † 17.6.1913 Luhačovice


  • kněz, augustinián, žurnalista, politik


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Velice nadaný student, vynikající řečník a později kazatel. Velký důraz kladl na katolický tisk (např. v roce 1894 na I. sjezdu katolíků českoslovanských v Brně přednesl příspěvek na téma „Tisk světová velmoc“).
   Patřil k velkým bojovníkům za české Brno (z jeho projevů: „Brno samo nikdy německým nebylo, není a nebude!“, „První podmínkou národnostního smíru je, dáti pokoj českému dítěti! Dokud budete ohrožovati naše děti, dotud buďte ujištěni, že nás najdete připravené k boji!“).

  • příčina úmrtí

   na léčení


  • bydliště

   Tučín (rodiště, matka zde byla na návštěvě u příbuzných),
   Dřevohostice u Přerova,
   Brno, Mendlovo náměstí 1


  • vzdělání

   trojtřídní obecná škola v Dřevohosticích,
   1879–1880 gymnázium v Olomouci,
   1881–1886 gymnázium v Přerově (23. 6. 1886 maturita s vyznamenáním),
   bohoslovecký ústav v Brně,
   roku 26. 7. 1891 vysvěcen na kněze


  • zaměstnání

   člen konventu augustiniánů na Starém Brně

  • politická orientace

   poslanec Katolické národní strany

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1896 řídil česky psaný katolický deník Hlas,
   v roce 1906 byl zvolen zemským a brzy nato (1907) říšským poslancem ve Vídni,
   Jednota katolického duchovenstva diecéze brněnské (zakladatel, do své smrti její místopředseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, řada 1, hrob č. 88


  • poznámky

   Jako poslanec zemského a říšského sněmu vystupoval vždy jako bojovník za práva českého lidu na jižní Moravě a držel ochrannou ruku nad jeho hospodářskými zájmy.
   Pohřeb se konal 19. 6. 1913 v 9.45 hodin z klášterního kostela na Starém Brně


  • obrazy

   img13477.jpg


  • pojmenované ulice

   - Šilingrova (Šilingergasse) (Nový Lískovec)
   Šilingrovo náměstí (Brno-město)


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Dohnal
   přítel Josef Merhaut
   T. Šilinger pohřbival J. Merhauta František Pavlík
   P. Šilinger přednesl smuteční řeč nad hrobem Fr. Pavlíka


  • rodiče

   Eduard Šilinger
   Jenovefa Šilingerová (Doláková)


  • sourozenci

   Josef Šilinger


  • ulice

   Mendlovo náměstí
   bydliště v klášteře


  • osoba na objektech

   T. Šilinger
   pamětní deska: Starobrněnská 19/01


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   16. 7. 1922
   Slet Československého Orla
   jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup (Orelská župa Šilingrova v Hodoníně)
   18. 9. 1912
   Slavnostní otevření nové školní budovy gymnázia na Křenové ulici
   poslanec za Brno


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Do, Menš


Aktualizováno: 12. 12. 2018

Tomáš Eduard Šilinger. Zdroj: Památce P. Tomáše Šilingra kněze a národního pracovníka 1866-1913.