prof. Ing. Emil Škrabal, DrSc., Dr.h.c.

* 18.7.1906 Horní Újezd (u Bystřice pod Hostýnem) – † 23.9.2008 Brno Židenice


český konstrukční inženýr a amatérský astronom, člen české Společnosti pro meziplanetární hmotu, čestný člen České astronomické společnosti


rodné jméno

Škrabal


národnost

česká


státní příslušnost

ČR


zajímavé okolnosti

v roce 2003 po něm byla pojmenována planetka č. 36888


vzdělání

1912–⁠1917 obecná dvojtřídní škola Horní Újezd
1917–⁠1925 reálné gymnázium v Holešově
1925–⁠1930 Česká vysoká škola technická v Brně
30. léta 20.stol. - důstojnická škola v Domažlicích, získal hodnost poručíka dělostřelectva


jiné pocty

Čestný člen České astronomické společnosti.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1930–1935 Sigma Lutín,
1935–1939 Chema a.s. (sesterská firma Sigmy, spolupodílel se na jejím vzniku) - místoředitel,
1939–1940 SIAMEC v Nevers (Francie, zde budoval továrnu na protichemické ochranné prostředky), Vimeux ve Fourchambault (Francie, podílel se na reorganizaci podniku z mírové na válečnou výrobu),
1941–1942 Hispono – Suiza v Tarbes (Francie) - konstruktér obráběcích strojů,
1942–1949 strojírny Baťa, a. s. Zlín - do r. 1945 vedoucí konstrukční skupiny pro zařizování závodu (vytápění, větrání, klimatizace, zařízení sléváren a kováren) poté ředitel strojíren,
1949–1953 koncern SPOTOS v Olomouci - ředitel TOS Olomouc k němuž byly připojeny TOS Lipník a TOS Svitavy,
1949 založil 1. průmyslovou školu strojnickou v Olomouci při TOS (dnes Střední průmyslová škola strojnická Olomouc)
1953–1962 založil a následně vedl v pozici ředitele Výzkumný Ústav pro tváření a tvářecí stroje v Brně ve Šmeralových závodech,
19. července 1961 - jmenován profesorem pro obor tváření a tvářecí stroje na Vysoké škole strojní v Bratislavě (od roku 1955 externí vyučující),
1962–1968 vedoucí katedry pro obor tváření a tvářecí stroje na VŠS v Bratislavě (tuto katedru založil),
1968–1971 Vysoké učení technické v Brně, katedra tváření (také se podílel na jejím založení v r. 1962),
1971 odchod do důchodu, zůstal aktivní a nadále přednášel a věnoval se vědecké práci


odborné a zájmové organizace

Česká astronomická společnost - spoluzakladatel (1998) a čestný člen,
Společnost pro meziplanetární hmotu,
Státní hodnotitelská komise pro tvářecí techniku (do r. 1991)


poznámky

Od dětství se zabýval amatérsky astronomií, v době studií na vysoké škole v Brně se začal zajímat o meteorickou astronomii a ve volném čase se jí věnoval celý život.
Jeho velikou zálibou bylo rýsování drah planetek a komet, zejména ho zajímaly trajektorie "křižičů" dráhy Země, neboť tento typ planetek považoval za reálně nebezpečný pro Zemi.
Při své činnosti na poli astronomie se poznal s Františkem Linkem, astronomem a pedagogem a průkopníkem české astronomie, se kterým ho spojovalo například téma pozorování Měsíce. Osobně se znal také se RNDr. Zdeňkem Sekerou, spolupracovníkem Františka Linka.


Studentský záznam


Aktualizováno: 01. 06. 2023