doc. RNDr. Jan Šmarda

* 27.12.1904 Třebíč (okres Třebíč) – † 7.12.1968 Brno


docent soustavné botaniky na PřF MU v Brně, uznávaný bryolog, rostlinný ekolog, ředitel Moravského muzea v Brně a zakladatel brněnské pobočky Geobotanické laboratoře ČSAV (pozdější Geografický ústav ČSAV)
otec osobnosti: prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc.


národnost

česká


zajímavé okolnosti

bydliště

Tišnov, čp. 525 (doloženo v roce 1928, tehdy to byla novostavba domu -Menš),
Brno, Orlí 5


vzdělání

Učitelský ústav v Brně (1923),
maturita na reálce v Novém Městě na Moravě (1933),
1933–1938 PřF MU (1938 titul RNDr., 1947 docent rostlinné geografie a rostlinné sociologie, 1952 docent soustavné botaniky)


dílo

Jeho bibliografie, čítající 350 publikací včetně 6 monografií, je uveřejněna in: M. Smejkal - J. Vicherek, Doc. dr. Jan Šmarda in memoriam. Preslia 42, 1970, s. 274–281.


zaměstnání

1923–1945 obecné a měšťanské školy v tišnovském okrese,
1945–1952 Moravské muzeum v Brně (1949–1952 ředitel),
1947–1961 PřF MU,
1955–1961 brněnská pobočka Geobotanické laboratoře ČSAV,
1962–1968 Kabinet geomorfologie ČSAV


odborné a zájmové organizace

Přírodovědecký klub v Brně,
Čs. botanická společnost


hrob

pojmenováno

Cena Jana Šmardy „za ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku“ (od roku 1995 ji uděluje Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně)pojmenované ulice

Bratří Šmardů (Líšeň)osoby

Ivan Blatný
synovec Lev Blatný
L. Blatný byl svědkem při sňatku J. Šmardy


partneři

Hedvika Šmardová (Blatná)
sňatek: 19. 8. 1928, Brno (kostel sv. Petera a Pavla na dómě)
sourozenci

ulice

Orlí
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 16. 03. 2021