doc. RNDr. František Link

* 15.8.1906 Brno – † 23.9.1984 Paříž


astronom, pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Významně se zasloužil o výstavbu nové sluneční laboratoře s kopulí na ondřejovské hvězdárně. která vznikla v letech 1952–1955.
Zemřel v exilu, jeho nekrolog vydal profesor Jean-Claude Packer v Journal des Astronomes Francais.


bydliště

Brno, Šámalova 4


vzdělání

1924–1929 matematika, geodézie a astronomie na MU Brno,
1930 Přírodovědecká fakulta MU Brno - doktor přírodních věd,
1931–1933 observatoře Lyon a Pic du Midi v Paříži (doktorát a postdoktorát),
1936 Přírodovědecká fakulta na UK Praha (habilitace z oboru astronomie)


jiné pocty

v prosinci roku 1981 objevil A. Mrkos planetku, které bylo přiřazeno katalogové číslo 3550 (na počest astronoma Františka Linka byla pojmenována Link)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1936 přednášející na Karlově univerzitě,
1942 komisař vědeckých ústavů v hvězdárně v Ondřejově,
1948–1953 ředitel Astrofyzikální observatoře v Ondřejově,
1954–1970 vedoucí oddělení vysoké atmosféry Země – ondřejovská observatoř začleněna do ČSAV,
1970–1984 zaměstnanec pařížského Astrofyzikálního ústavu CNRS.


odborné a zájmové organizace

ve válečných letech zřídil a vedl Početní sekci České astronomické společnosti,
1947–1955 vedl vydávání Hvězdářské ročenky,
1954 zvolen členem-korespondentem ČSAV


poznámky

Patřil mezi průkopníky české astronomie a jeho profesní kariéra byla dlouhou dobu úzce spjata s ondřejovskou hvězdárnou. Mezinárodní věhlas mu přinesl zejména výzkum vzájemných relací mezi Sluncem a Zemí a průniku meteoroidů zemskou atmosférou.
Svoje badatelské aktivity podepřel řadou nekonvenčních metod, jakými byla např. fotometrická studia měsíčních zatmění.
Významným způsobem přispěl k vysvětlení efektu gravitační čočky, jako jeden z prvních astronomů stanovoval množství atmosférického ozónu a nastínil metodu soumrakových měření umělými družicemi Země.
Po emigraci v roce 1968 působil na Institut d’Astrophysique v Paříži.partneřisouvisející odkazy

František Link
Hvězdárna Františka Pešty František Link
wikipedia matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17373, Matrika narozených Zemské porodnice Brno 1906–1908, XV, s. 62 Seminář k výročí Františka Linka
Česká astronomická společnost - Astronomický informační server astro.cz Zdeněk Ceplecha, Václav Bumba, Jiří Grygar, Jana Olivová: Sté jubileum českého astronoma Františka Linka
Česká astronomická společnost - Astronomický informační server astro.cz


Přikrylová, Němcová


Aktualizováno: 24. 09. 2021