František Pevný

* 16.2.1921 Svatý Štěpán (okr. Zlín) – † 26.3.2021 Brno


jezuita, bývalý politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

měl zásluhy na vybudování duchovního centra a vzniku nové farnosti v Brně na Lesné, navštěvoval a sloužil mše v MOÚ v Brně


vzdělání

reálné gymnázium v Kroměžíži (1941 maturita),
1941–1942 kněžský seminář v Olomouci


jiné pocty

Pamětní dekret ministra obrany za aktivní spolupráci s odbojovou skupinou (2012)


zaměstnání

1942–1943 totálně nasazen v Berlíně,
1949–1960 zatčen a odsouzen za rozšiřování protikomunistických letáků, vězněn na Jáchymovsku, na Borech, Mírově, ve Valdicích a Leopoldově,
od roku 1960 působil jako pomocný dělník, údržbář a později ve farnostech ve Vítkově, Kolíně a v Brně
hub


Aktualizováno: 14. 04. 2021