Mgr. Bartoloměj Daniel

* 17.10.1924 Šaštín (okres Senica, SR) – † 10.10.2001 Brno


první romský autor u nás, spoluzakladatel Romského muzea v Brně


nej...

Česká republika: první romský autor u nás, který publikoval práci o historii Romů


vzdělání

dělnická přípravka,
gymnázium v Dejvicích,
FFUK - obor české dějiny a archivnictví


dílo

Své odborné práci se mohl naplno věnovat až v době existence Svazu Cikánů-Romů v letech 1968–1973.
Publikoval v časopisech, sbíral folklorní a odborný materiál.
V roce 1970 zorganizoval na půdě dnešního MZM v Brně unikátní výstavu Romské kovářství, podílel se i na výstavě ze života Romů u příležitosti 1. mezinárodního festivalu romské kultury RomFest v Brně 1990.
Po zrušení Svazu Cikánů-Romů byl prohlášen disidentem a v období normalizace se živil v různých dělnických profesích, v té době už začal promýšlet založení Romského muzea. Ke svému naplnění se tento sen přiblížil až v roce 1991, kdy bylo založeno Muzeum romské kultury v Brně, kde Bartoloměj Daniel působil jako historik na poloviční úvazek až do své náhlé smrti v roce 2001.
Byl prvním romským autorem u nás, který publikoval práci o historii Romů. Jeho publikace Dějiny Romů (1994), vydaná Univerzitou Palackého v Olomouci, se dočkala německého překladu a vyšla pod názvem Geschichte der Roma in Böhmen, Mähren und Slowakei ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1998.


zaměstnání

zemědělský dělník,
zaměstnanec státního statku,
1956 Ministerstvo vnitra - archivní referent (kvůli svým politickým názorům musel odejít),
Česká pojišťovna (knihovník a archivář),
různé dělnické profese,
1991–2001 Muzeum romské kultury v Brně (historik)


prameny, literatura

události

27. 7. 1990
1. mezinárodní festival romské kultury RomFest
podílel se na výstavě


související odkazy

hub


Aktualizováno: 20. 04. 2021