Jaroslav Karásek

* 24.4.1862 Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí) – † 5.12.1930 Brno


středoškolský pedagog, průkopník sportu v Brně na přelomu 19. a 20. století, teoretik, organizátor a propagátor tělovýchovy a sportu zejména mezi mládeží


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

pod Karáskovým vedením se ve Vysokém Mýtě hrálo roku 1897 první ukázkové utkání v basketbalu u nás


bydliště

Brno, d'Elvertova 9


vzdělání

vyšší reálka v Karlíně a Litomyšli,
učitelský ústav v Kutné Hoře


jiné pocty

v roce 1917 jmenován císařským radou


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel na obecné chlapecké škole ve Vysokém Mýtě,
učitel tělocviku na gymnáziu ve Vysokém Mýtě (od roku 1889),
1898–1923 učitel tělocviku na 1. českém státním gymnasiu v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol ve Vysokém Mýtě,
Spolek pro pěstování her mládeže ve Vysokém Mýtě (zakladatel v roce 1891),
SK Moravská Slavia (jeden z iniciátorů vzniku SK Moravská Slavia (1904), její první místopředseda a zakladatel odboru lehké atletiky v tomto klubu (1909), 4. předseda klubu (1908–1909)),
Sdružení moravských učitelů tělocviku,
Český čtenářský spolek (od roku 1904)


poznámky

V Brně založil roku 1901 odborný časopis Výchova tělesná, jehož byl redaktorem a později i majitelem. Kladl velký důraz také na morální stránky výchovy mládeže.
Patřil k velkým obdivovatelům severských států, kam pořádal zájezdy, které sám vedl. K zájezdům vydával vlastním nákladem drobnější publikace, se kterými účastníky zájezdu seznámil s historií i současností navštívené země, upozornil na zajímavosti přírody, ale také života zemí, připravil pro ně cestovní pokyny.
partneři

Lepoldina Karásková (Talacková)
sňatek: 12. 9. 1885, Vysoké Mýtoulice

d'Elvertova
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Staňkova)


události

8. 3. 1914
Manifestační schůze pro slevu jízdného na drahách pro fotbalisty a atlety, kteří cestují na sportovní utkání
přednesl projev o významu sportu na školách
26. 5. 1910
První mezinárodní atletický podnik SK Moravská Slavia
vrchní rozhodčí
29. 6. 1909
1. přebory brněnských středních škol v atletice
profesor tělocviku
28. 6. 1908
Fotbalové utkání české reprezentace v Brně proti Moravské Slavii
předseda SK Moravská Slavia
24. 10. 1904
Založení SK Moravská Slavia Brno
první místopředseda klubuJiv, MJ


Aktualizováno: 22. 01. 2024