Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslav Tyrš

  Prof. PhDr. Miroslav Tyrš


  • * 17.9.1832 Děčín – † 8.8.1884 Oetz (Tyrolsko)


  • kritik, historik umění, podílel se na založení organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách, zejména Sokola


  • zajímavé okolnosti

   Miroslav Tyrš byl v dětství slabý - byl mu doporučen tělocvik a právě v tělesném cvičení a v péči o tělesné a duševní zdraví našel smysl života

  • příčina úmrtí

   tragické úmrtí v Alpách


  • vzdělání

   gymnázium v Praze,
   filozofická fakulta – přírodní vědy, filozofie a estetika (v roce 1860 promován na doktora filozofie)


  • dílo

   V roce 1862 založil v Praze tělocvičný spolek Tělocvičná jednota Pražská (u jejího zrodu stáli J. Mánes, J. Neruda, J. E. Purkyně, K. Světlá i jiné významné osobnosti). Tyrš zde byl domovním správcem a později náčelníkem. Později dostal spolek název Sokol na návrh pedagoga Emanuela Tonnera.
   Tyrš je autorem české tělocvičné soustavy a metody (zde využil své velké znalosti fyziologie, filozofie i estetiky). Vytvořil a propagoval v jednotách nejvyšší morální zásady – vytrvalost, kázeň, kolektivismus, lásku k vlasti, k práci. Hlavní důraz kladl na výchovu mládeže.
   Publikoval v časopisech Osvěta, Světozor a Národní listy.
   V roce 1871 začal vydávat časopis Sokol, pořádal veřejná vystoupení a výlety za účelem podpory národního vědomí. V roce 1882 se v Praze na Střeleckém ostrově konal první všesokolský slet, který Tyrš řídil.


  • zaměstnání

   cvičitel v soukromém tělocvičném ústavu v Praze,
   1881–1883 docent dějin výtvarných umění na české technice v Praze,
   1882–1883 FF UK Praha (přednášel dějiny umění, 1883–1884 mimořádný profesor),
   v letech 1868 a 1873 zvolen poslancem do českého sněmu,
   v roce 1873 se stal členem říšské rady (obou funkcí se pak z časových důvodů vzdal),
   v roce 1881 jmenován docentem na české technice,
   v roce 1882 jmenován mimořádným profesorem na české univerzitě

  • odborné a zájmové organizace

   člen Umělecké besedy a předseda jejího výtvarného odboru,
   Sokol


  • hrob

   Olšanské hřbitovy

  • pojmenováno

   Brno: Tyršův sad


  • poznámky

   Pocházel z poněmčené rodiny, původně se psal Tiersch.
   V tyrolském Oetzalu na břehu říčky Ache, kde bylo nalezeno i jeho tělo, mu zbudovali zahraniční sokolové pomníček se třemi pamětními deskami. Ústřední desku, na které je nápis "V blízkosti tohoto místa bylo nalezeno tělo dr. Miroslava Tyrše", daroval v roce 1989 Vladimír F. Svoboda, starosta Sokola v Curychu.


  • obrazy

   img5922.jpg img5923.jpg


  • pojmenované ulice

   - Tyršgasse - Tyršova (Černá Pole)
   - Tyršgasse - Tyršova (Řečkovice)
   - Tyršgasse - Tyršova (Zábrdovice)
   - Tyršgasse -Tyršova (Líšeň)
   Tyršova (Královo Pole)

   další pojmenované ulice (2)...


  • prameny, literatura


  • partneři

   Renata Tyršová (Fügnerová)
   sňatek: 28. 8. 1872


  • osoba na objektech

   M. Tyrš
   pamětní deska: Francouzská 87/01 Miroslav Tyrš
   pomník: Gajdošova 45/01 M. Tyrš
   pomník: Jana Nečase 1a/01 M. Tyrš
   pomník: Kuldova 38/1 M. Tyrš
   pomník: Palackého třída 1-3/05
   další osoba na objektech (4)...


  • stavby

   park Tyršův sad
   Kounicova
   po něm je park pojmenován


  • události

   15. 9. 1945
   Znovuodhalení pomníku M. Tyrše 18. 9. 1932
   Odhalení pomníku dr. Miroslava Tyrše v Králově Poli 17. 9. 1932
   Oslavy výročí M. Tyrše v Králově Poli - předání obrazu M. Fridricha 12. 6. 1932
   Slet brněnských sokolských žup
   ke 100. výročí jeho narození byl slet uspořádán


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 12. 05. 2018

Miroslav Tyrš. Miroslav Dostál, Vznik sokolské tělovýchovy v Brně, Sokolský almanach 1914-1994.