prof. Mirko Novák

* 3.10.1901 Praha – † 16.9.1980 Praha


filozof, estetik, muzikolog a pedagog, vedoucí Estetického semináře na FF MU v Brně (1945–1953)


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

k jeho žákům na estetickém semináři patřili např. Oleg Sus, Rudolf Pečman, Ivan Poledňák


vzdělání

gymnázium Praha-Vinohrady (1919 maturita),
1919–1925 FF UK - obory estetika, filozofie a teorie hudby,
pokračoval ve studiu na univerzitách v zahraničí (Paříž, Bordeaux, Vídeň),
1936 KU v Bratislavě (titul docent obecné estetiky),
1945 FF MU v Brně (jmenován mimořádným a pak řádným profesorem dějin filozofie),
1953 FF UK (jmenován profesorem estetiky a obecné teorie umění)


zaměstnání

1928–1932 Československé ústředí pro mezinárodní spolupráci duševní při České akademii věd a umění v Praze (tajemník),
1932 UK (výpomocná vědecká síla, univerzitní knihovna),
1932–1939 KU v Bratislavě (filozofický seminář, asistent Josefa Tvrdého),
1945–1953 FF MU v Brně (vedoucí katedry dějin filozofie a vedoucí Estetického semináře),
1953–1970 FF UK (vedoucí katedry estetiky)


odborné a zájmové organizace

1969 přípravný výbor pro vznik České společnosti pro estetiku (předseda)


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Filozofové ve městě"


osoby

Rudolf Pečman
student Oleg Sus
student Josef Tvrdý
vedoucíhub


Aktualizováno: 26. 04. 2021