polní podmaršál Pierre Philipp Bechade de Rochepine

* 1694 – † 18.3.1776 Brno


vojenský inženýr, budovatel pevností Olomouc a Brno se Špilberkem


šlechtický titul

svobodný pán


národnost

francouzská


zajímavé okolnosti

Jako zemský inženýr žil od roku 1742 většinou v Brně, kde se mu v letech 1744–1755 narodili 4 synové a dcera. Nejstarší syn Quido působil rovněž v Brně jako vojenský inženýr.


dílo

V roce 1738 působil jako vojenský inženýr v rakouské armádě při obléhání Bělehradu.
Od roku 1742 vedl jako zemský inženýr v hodnosti plukovníka práce na zdokonalení opevnění Špilberku (mj. vybudování kasemat) a Brna. Zároveň budoval nový pevnostní systém Olomouce podle zásad francouzské Vaubanovy školy.
V 50. letech 18. století dokončil barokní pevnostní systém na Špilberku včetně přístaveb kasárenských přízemních traktů na hradním parkánu (1754–1757). V roce 1753 povýšen do generálské hodnosti polní strážmistr, 1757 polní podmaršál.
Velel inženýrskému sboru v Olomouci při pruském obléhání roku 1758. Do konce 60. let 18. století se podílel na odstraňování škod v olomoucké pevnosti, závěr života prožil v Brně.
Rozhodujícím způsobem se zasloužil o konečnou podobu barokní brněnské pevnosti s citadelou Špilberkem.


zaměstnání

vojenský inženýr, pevnostní stavitel


prameny, literatura

partneři

Marie Anna Rochepine (de Falaize)
sňatek: 1. 12. 1743, Olomouc
(druhá manželka)Jiv


Aktualizováno: 13. 03. 2013